Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Spolek ČUV  | Mediální data  | Výzkum MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ČTENOSTI TISKU - MEDIA PROJEKT

Výzkum  čtenosti tisku MEDIA PROJEKT (MP) je na českém tiskovém trhu dlouhodobě zavedeným „one currency výzkumem“ zjišťujícím sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let.  Výzkum probíhá nepřetržitě od roku 1994, ale po metodické stránce je průběžně inovován v souladu se světovými trendy v této oblasti. Výsledky MEDIA PROJEKTU jsou  akceptovány celým trhem a používají se při mediálním plánování kampaní pro tisková média.

Výzkum realizují  výzkumné agentury STEMMARK a MEDIAN.

Zadavateli jsou Česká unie vydavatelů a Asociace mediálních agentur (ASMEA).

Od roku 2022 probíhá nová fáze realizace výzkumu se stejnými agenturami.

Výzkum prošel od začátku roku 2022 řadou inovací. Po zkušenostech z pandemického období, kdy se ještě prohloubila neochota veřejnosti odpovídat v rámci výzkumů, se rozšířil okruh používaných dotazovacích metod. Nově je tak standardní součástí výzkumu dotazovací metoda CAPI screen to screen či asistované CAPI screen to screen. Dalšími metodami, které jsou ve výzkumu implementovány jsou dtazování CAWI a CATI spojené s datovou fúzí jeho výsledků s výsledky získanými dalšími uvedenými metodami. Přitom zůstává ale zachován nadpolovični podíl tradiční metody CAPI face to face, aby nedošlo k destabilizaci dat.

Výzkum se rozšířil o sledování frekvence kontaktu čtenářů s tituly a kvality čten, jehož výsledky budou dále využívány po získání odpovídajícího množství dat pro zkvalitnění plánování tiskových inzertních kampaní.

Výsledky jsou předávány uživatelům čtyřikrát ročně - v květnu, srpnu, listopadu a únoru, většinou druhý čtvrtek v daném měsíci..

 

V roce 2024 budou výstupy k dispozici:

16. května

8. srpna

14. listopadu

13. února 2025 

 

 

Nejnovější výsledky  (od 8. 2. 2024)
 

Výstupy za 1. až 4. čtvrtletí 2023

Tisková zpráva k výsledkům výzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2023

Základní výsledky čtenosti titulů za 1. až 4. čtvrtletí 2023

Prezentace výsledků výzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2023, 30 let MEDIA PROJEKTU a kampaň TISK FUNGUJE

Záznam prezentace 1. část

Záznam prezentace 2. část

 

Tiskový GRP - prezentace 5. října 2023

Prezentace ve slidech je k dispozici zde.

Videozáznamy prezentace najdete na Youtube:

1. část

2. část

 

 

Starší výsledky


Výstupy za 3. čtvrtletí 2022 až 2. čtvrtletí 2023

Tisková zpráva a základní výsledky čtenosti titulů za 3. čtvrtletí 2022 až 2. čtvrtletí 2023

 

Výstupy za 2. čtvrtletí 2022 až 1. čtvrtletí 2023

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 2. čtvrtletí 2022 až 1. čtvrtletí 2023


 

Výstupy za 1. až 4. čtvrtletí 2022

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 1. až 4. čtvrtletí 2022

Prezentace výsledků čtenosti titulů za 1. až 4. čtvrtletí 2022 představená 9. února 2023 (soubor)

Záznam prezentace výsledků čtenosti titulů za 1. až 4. čtvrtletí 2022 dne 9. února 2023 (video Youtube 53:30 minut)

 

Výstupy za 1. čtvrtletí 2022 až 3. čtvrtletí 2023

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 4. čtvrtletí 2021 až 3. čtvrtletí 2022

 

Výstupy za 3. čtvrtletí 2021 až 2. čtvrtletí 2022

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 3. čtvrtletí 2021 až 2. čtvrtletí 2022

 

Výstupy za 2. čtvrtletí 2021 až 1. čtvrtletí 2022 (z 19. 5. 2022)

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 2. čtvrtletí 2021 až 1. čtvrtletí 2022

Prezentace výsledků výzkumu za 2. čtvrtletí 2021 až 1. čtvrtletí 2022

Záznam prezentace na Facebooku 

 

Výsledky za 3. a 4. čtvrtletí 2021

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 3. a 4. čtvtletí 2021

Základní výsledky titulů za rok 2021 (průměrná roční data)

Prezentace výsledků výzkumu za 3. a 4. čtvrtletí 2021

 

 

Výsledky za 2. a 3. čtvrtletí 2021

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 2. a 3. čtvrtletí 2021

 

Výsledky za 1. a 2. čtvrtletí 2021

Tisková zpráva Unie vydavatelů.

Základní výsledky čtenosti titulů za 1. a 2. čtvrtletí 2021

Prezentace výsledků výzkumu za 1. a 2. čtvrtletí 2021 a na téma letního čtení

Prezentace o vývoji tiskového reklamního trhu v Austrálii a automatizovaném systému nákupu inzertní plochy Buy on Platform

Videozáznam prezentace na Youtube (doporučujeme sledovat, délka trvání cca 1 hodina)

 

Výsledky za 4. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 4. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021

 

Výsledky za 3. a 4. čtvrtletí 2020

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 3. a 4. čtvrtletí 2020

Prezentace výsledků za 3. a 4. čtvrtletí 2020

Videozáznam prezentace výsledků dne 11. 2. 2021

Základní výsledky čtenosti za rok 2020

 

Výsledky za 2. a 3. čtvrtletí 2020

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 2. a 3. čtvrtletí 2020

 

Výsledky za 1. a 2. čtvrtletí 2020

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 1. a 2. čtvrtletí 2020

Prezentace k výsledkům výzkumu z 13. 8. 2020

 

Výsledky za 4. čtvrtletí 2019 a 1. čtvrtletí 2020 předané 15. 5. 2020

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů za 4. čtvrtletí 2019 a 1. čtvrtletí 2020

 

Výsledky výzkumu za 3. a 4. čtvrtletí 2019 - prezentace 11. 2. 2020

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů ve 3. a 4. čtvrtletí 2019

Základní výsledky čtenosti - roční data 2019

Prezentace - Výsledky MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2019 a zajímavosti z naměřených dat

Doprovodný program prezentace 11. února 2020

300+1 let vydávání českých tiskovin

Fakescape: jak uniknout fakenews

25+1 let měření tiskového trhu v ČR

 

Výsledky výzkumu za 2. a 3. čtvrtletí 2019

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky o čtenosti titulů ve 2. a 3. čtvrtletí 2019

 

Výsledky výzkumu za 1. a 2. čtvrtletí 2019 prezentované 8. srpna 2019 jsou k dispozici zde:

Základní výsledky čtenosti titulů v 1. a 2. čtvrtletí 2019

Prezentace k výsledkům MEDIA PROJEKTU za 1. a 2. čtvrtletí 2019

Zásah tisku v atraktivních cílových skupinách - prezentace

Síla tisku a události v průběhu 25 let realizace MEDIA PROJEKTU

Tisk, čtení, léto a dovolené - prezentace

 

Výsledky výzkumu za 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019 prezentované 14. května 2019 jsou k dispozici zde:

Základní výsledky o čtenosti titulů ve 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Tisková zpráva k výsledkům MEDIA PROJEKTU za 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

 

Výsledky výzkumu za 3. a 4. čtvrtletí 2018 prezentované 7. února 2019 jsou zde:

Prezentace výsledků MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

25 let MEDIA PROJEKTU - prezentace