Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Proč inzerovat v tisku

Proč inzerovat v tisku

Shrnutí

Mediální plánování

 • je strategický proces, během kterého se hledá optimální cesta pro dodání informace (reklamního sdělení) ke spotřebiteli - vybírají se nejvhodnější nosiče (média)
 • vyžaduje analytický přístup a intuici, flexibilitu a obchodní myšlení

Proces mediálního plánování obsahuje následující kroky:

1. Zadání (brief) od inzerenta (zadavatele reklamy) obsahující informace o

 • produktu,
 • produktové kategorii,
 • cílové skupině,
 • cílech reklamní kampaně,
 • termínech kampaně,
 • rozpočtu na kampaň
 • kritériích pro vyhodnocení kampaně

2. Vytvoření strategického plánu = výběr komunikačních kanálů resp. Mediatyp podle jejich vlastností a vhodnosti pro dané zadání a cílovou skupinu

 • Denní tisk je vhodný
  • pro komunikaci aktuálních, podrobných informací
  • pro produktové kampaně – možnost sdělení více informací o produktu
  • kombinaci titulů / opakování je nárůst záběru relativně rychlý
 • Výhody inzerce v novinách jsou
  • relativně široký zásah populace
  • velmi flexibilní možnosti inzerce (rozměry, časování, tematické umístění)
  • rychlost

3. Implementační plánování = výběr nejvhodnějších titulů pro danou kampaň ve zvolených mediatypech

Výběr titulu se provádí na základě

 • zaměření titulu – obsah a cílová skupina
 • „tvrdých“ čísel – čtenost v cílové skupině, reach
 • ceny – CPT / CPP v cílové skupině
 • typu kampaně a sdělení (rychlost, podrobnost, unikátnost)
 • image titulu – kvalita tisku, kvalita papíru, obsah
 • nákladu
 • flexibility při nestandardních formátech nebo speciálních obchodních operacích