Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Digitální média  | Proč inzerovat v denících  | Šest argumentů pro inzerci v denících

Šest argumentů pro inzerci v denících

Šest argumentů pro inzerci v denících je společný název pro soubor materiálů vytvořených pro inzertní pracovníky deníkových vydavatelství a vydaný tiskem v létě 2011. Materiály v praktické, přehledné a přesvědčivé formě shrnují hlavní přednosti deníků jako inzertní média, ať už se jedná o jejich velký zásah v celé populaci, dosažitelnost specifických, ale přitom inzertně zajímavých cílovýsh skupin a podobně.

Část materiálů také akcentuje specifické výhody, které nabízí deníková inzerce zadavatelům inzerce, jako je možnost rychle reagovat prostřednictvím inzrátů na aktuální události. V neposlední řadě materiál akcentuje i vysokou efektivitu a návratnost reklamních investic do deníků danou jejich nezaměnitelným vlivem na nákupní chování spotřebitelů, který je posilen tím, že čtenáři čtou noviny a vnímají v nich publikovanou inzerci zejména v ranních a dopoledních hodinách, kdy jsou aktivně naladěni a plánují svůj denní program.

Materiál je tak užitečný nejen pro inzertní pracovníky, ale i pro širokou veřejnost pracovníků pohybujících se na mediálním trhu a s jeho obsahem se můžete seznámit na této stránce.