Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Spolek ČUV  | Informace o nás  | Základní informace

Základní informace

Česká unie vydavatelů zastupuje již více než 30 let v současné době celkem 44 vydavatelů tiskových publikací, kteří vydávají přibližně 300 tištěných titulů novin a časopisů a provozují na 200 publikacích internetových. Členové České unie vydavatelů vydávají až na dva tituly všechny deníky v ČR a dosahují přibližně 50 % podílu v produkci časopisů. Spolu se SPIR pak představují asi 80 % trhu poskytování internetového obsahu tiskových publikací.

Zásah tištěných titulů členů České unie vydavatelů podle výzkumu MEDIA PROJEKT, jehož většinovým  spolu zadavatelem Česká unie vydavatelů je, dosahuje více než 73 % populace ČR ve věku 12-79 let.

Členové České unie vydavatelů zaměstnávají více než 5 000 vydavatelských zaměstnanců. 


 

Právní forma a členská základna

Česká unie vydavatelů byla zaregistrována 10. 1. 1991 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání tiskových publikací včetně poskytování jejich obsahu prostřednictvím internetu v České republice. Česká unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky.

Od ledna 2016 se Česká unie vydavatelů stala zapsaným spolkem.

 

Členství

Členem České unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR, a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk či poskytuje obsah prostřednictvím některé digitální komunikační platformy. .

Stanovy České unie vydavatelů umožňují tři typy členství - řádné, přidružené a registrované - které se liší podle míry zapojení vydavatelů do činnosti spolku a podílu na financování jeho činnosti.

 

Orgány

Valná hromada,  správní rada, kontrolní komise. Jednání jménem České unie vydavatelů upravují stanovy.

 

Členství v mezinárodních organizacích

Světová asociace vydavatelů novin (WAN-IFRA), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP), Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Asociace evropských časopiseckých médií (EMMA).
 

Výkonný ředitel

Výkonným ředitelem České unie vydavatelů je od 1. 4. 2018 Ing. Václav Mach.

Zde najdete fotografie V. Macha, které pořídila Radka  Málková

Fotografie 1

Fotografie 2

Fotografie 3

Fotografie 4

Fotografie 5