Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Spolek ČUV  | Informace o nás  | Poslání a cíle

Poslání a cíle

I. Poslání České unie vydavatelů

a) rozvoj a vytváření podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost, internetové podnikání a prosazování principů svobody slova
b) hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích
c) podpora rozvoje trhu tiskové reklamy a rovných podmínek pro distribuci na trhu
d) podpora ochrany autorských práv
e) aktivní působení v oblasti měření čtenosti (MEDIA PROJEKTu) a při ověřování prodaného nákladu (ABC ČR)
f) pořádání akcí na podporu čtení ve všeobecném významu a zvláště u mládeže.

II. Cíle České unie vydavatelů

A) Zvyšování podílu tiskové reklamy na celkovém reklamním trhu

 • realizace výzkumů účinnosti tiskové reklamy a zdůrazňování výhod tisku ve srovnání s ostatními médii. Realizace více výzkumů - zvlášť na časopisy a deníky
 • metodiku ABC ČR je nutné kontinuálně prověřovat a v praxi uplatňovat tak, aby se zamezilo nepřesnostem a podvodům. Při případných úpravách metodiky je třeba maximálně využít zkušeností z okolních zemí (malé / velké formáty apod.)
 • zařazení vydavatelů časopisů s prodaným nákladem > 10 000 ks, do Media projektu a spoluúčast na jeho financování (tato podmínka se netýká B2B titulů)
 • aktivní "prodej" tiskové reklamy na reklamním trhu
 • akce a prezentace z výzkumů účinnosti prezentovat v agenturách a u zadavatelů

B) Snižování finančních nákladů členů

 • vytvořením databáze neplatičů a zajištění její pravidelné aktualizace
 • jednáními s mediálními agenturami ohledně bonusů a prosazování pravidel pro mediální pooly
 • aktivním získáváním dalších členů

C) Ochrana obchodních zájmů vydavatelů

D) Právní pomoc členům

 • pokračovat v zajišťování stálé právní poradny a výhodných podmínek právního zastoupení pro členy
 • vytváření typizovaných smluv podle potřeb vydavatelů

E) Zajišťování pravidelných a aktuálních informací

 • pravidelné informace členům formou webu, e-mailu a případně tištěných publikací
 • Česká unie vydavatelů zprostředkovává svým členům také užitečné informace ze zahraničí.