Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Spolek ČUV  | Podmínky členství

Podmínky členství

Jak se stát členem profesní asociace České unie vydavatelů

Všichni vydavatelé periodického tiskových publikací a poskytovatelé obsahu na internetu mají možnost stát se členy profesní asociace vydavatelů.

Jedinou podmínkou je splnění kvalifikačních kritérií, které definují vydavatelskou činnost.

Plnohodnotným aktivním členstvím je řádné nebo přidružené členství. Kromě těchto forem je však také možné se stát registrovaným členem České unie vydavatelů, což je pasivní forma členství, které není spojeno s žádnými finančními závazky, ale přináší pouze omezená členská práva.

Česká unie vydavatelů (ČUV) proto vyzývá všechny vydavatele tištěného a internetového redakčního obsahu v ČR, kteří dosud nejsou členy České unie vydavatelů, aby tuto možnost využili a zapojili se do činnosti jejich profesní vydavatelské asociace..

Česká unie vydavatelů je v současnosti nejvýznamnější profesní organizace vydavatelů novin, časopisů či internetového redakčního obsahu v České republice.

Reprezentuje a prosazuje zájmy všech vydavatelů na mediálním trhu a to ve vztahu k orgánům státní a veřejné správy již více než 30 let.

Česká unie vydavatelů je zároveň členem mezinárodních vydavatelských asociací ENPA, EMMA, FIPP, WAN IFRA a aktivně působí také v rámci sekce kreativního a kulturního průmyslu Hospodářské komory České republiky, kde se podílí na připomínkování vznikající nové legislativy.

Nadcházející úkoly, kterým se bude ČUV věnovat, zahrnují efektivní prosazování ochrany autorských práv vydavatelů ve smyslu evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a přípravu vzniku českého národního kolektivního správce vydavatelských práv, který bude podle české novely autorského zákona tato práva pro vydavatele efektivně spravovat.

Asociace bude i nadále aktivně usilovat o státní podporu vydavatelskému odvětví k překonání krize vyvolané pandemií koronaviru, zvyšování cen papíru, bojem s dezinformacemi a zaměří se také na řešení dopadů digitální transformace na vydavatelské odvětví.

Tato témata otevírají prostor, aby se o činnost profesní asociace zajímalo a aktivně zapojilo mnohem více vydavatelů tištěného a online redakčního obsahu a proto je profesní asociace otevřená všem vydavatelům, kteří se budou mít zájem do její činnosti zapojit..

Protože se jedná především o menší a malé podnikatelské subjekty, rozhodla Česká unie vydavatelů nabídnout možnost spolupráce také na principu nového členského statutu – registrovaného členství.

Zájemcům z řad vydavatelů je toto členství k dispozici bezplatně. Stačí pouze, pokud kontaktují výkonné pracoviště ČUV, zašlou informaci o souhlasu s registrovaným členstvím a vyplněnou přihlášku obsahující základní kontaktní údaje na vydavatele.

Takto registrovaní vydavatelé budou dostávat domácí a zahraniční informační materiály distribuované všem členům České unie vydavatelů a získají také základní rozsah členských výhod určených pro všechny kategorie členů.

Registrační formulář je k dispozici na webu Unie vydavatelů, stejně jako přehled všech členských benefitů.

 

Vydavatelé, kteří se chtějí do činnosti ČUV a jejích pracovních skupin zapojit aktivněji, se mohou stát přidruženými nebo řádnými členy České unie vydavatelů.

Vaše případné dotazy vám zodpoví nebo další informace podá kancelář České unie vydavatelů (kontakt tel. 222 329 730, e-mail unie@unievydavatelu.cz).

 

--------------

Ing. Václav Mach

výkonný ředitel / Chief Executive Officer

Česká unie vydavatelů, z.s. / Czech Publishers´ Association

Sídlo:                     Pobřežní 370/4, 180 00 Praha 8

Asistentka:            +420 222 329 730

Fax:                        +420 222 322 961

Mobil:                    +420 608 014 683

Skype:                   vaclav.mach.praha

Chat:                      WhatsUp, Messenger, LinkedIn, Skype

Sociální sítě:         Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

Email:                     vaclav.mach@unievydavatelu.cz

Web:                      www.unievydavatelu.cz