Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Čtenáři zůstali tisku věrní i v době pandemie

13. 8. 2020

Čtenáři zůstali tisku věrní i v době pandemie

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 13. srpna 2020
 

Čtenáři zůstali tisku věrní i v době pandemie
 

Dnes byly zveřejněny výsledky celostátního jednotného výzkumu čtenosti novin a časopisů v České republice MEDIA PROJEKT za 1. a 2. čtvrtletí 2020. Výzkum probíhal v období zasaženém pandemií koronaviru
COVID-19 a z něj vyplývajících regulačních opatření a omezení. Tato situace také ovlivnila průběh realizace výzkumu po část sledované období, kdy nebylo možno provádět face to face dotazování respondentů.
Na tuto situaci operativně a iniciativně zareagovali realizátoři a zadavatelé výzkumu, kteří se dohodli na kvalifikovaném řešení. Realizátoři omezili dotazování face to face na nejkratší nutnou dobu a po ukončení nouzového stavu v polovině května dotazování obnovili se zvýšeným nasazením tak, aby bylo dosaženo maximálního možného počtu dotazovacích rozhovorů. Zároveň ověřili novou metodu dotazování prostřednictvím rozhovorů prováděných online a s využitím některé komunikační platformy. Tato metoda pracovně nazvaná CAOI (Computer Added Online Interview) nebo CAPI ONLINE se dotazovací situací neliší nijak podstatně od běžného dotazování face to face (CAPI) a zachovává dosavadní stupeň interakce mezi tazatelem a respondentem. Realizátoři výzkumu a Unie vydavatelů využili také období přerušení terénního dotazování k realizaci specializovaného výzkumu vnímání tisku provedeného formou telefonního dotazování. Výsledky tohoto výzkumu již byly zveřejněny 3. června 2020.

Na základě všech zjištěných výsledků lze konstatovat, že čtenáři zůstali i ve ztížených podmínkách tisku věrní. Jak ukázal specializovaný výzkum - 71 % lidí v době nouzového stavu považovalo roli tisku za nezastupitelnou. Čtenáři také i v době pandemické krize ocenili specifické výhody tisku, jako je možnost vrácení se ke čtenému obsahu, možnost jej číst ve vhodné době a jak dlouho je libo. Nezanedbatelnou roli hrají i další přednosti tisku, jako je možnost jednoduše předat již přečtený obsah dalším osobám, nebo individuální možnost výběru konkrétního tématu dle zájmu čtenáře, apod.

Tento vztah se projevil na vývoji celkového zásahu tisku, který zůstal stabilní na hodnotě 84 % procent populace ve věku 12-79 let (stejně jako v předchozím období realizace výzkumu). Srovnávací graf ukazuje, že i zásah jednotlivých skupin tisku a jejich čtenost na vydání zůstaly na stejné úrovni, jako o čtvrtletí dříve, nebo se změnily jen zcela nepatrně.

Je vcelku logické, že obava z možné pandemie přitáhla pozornost čtenářů k některým speciálně zaměřeným žánrovým titulům. Zvýšil se ve srovnání s předchozími výsledky MEDIA PROJEKTU například počet čtenářů všech časopisů zaměřených na péči o zdraví. Změny životního stylu vyvolané mimořádnými opatřeními se ale odrazily i ve zvýšení čtenosti dalších skupin časopisů. Zvýšil se třeba počet čtenářů všech šesti sledovaných křížovkářských titulů, ale také sportovních titulů nebo časopisů o vaření. U časopisů o bydlení a bytové kultuře vzrostla čtenost u devíti titulů z deseti sledovaných, u TV programových titulů u šesti ze sedmi do výzkumu zařazených časopisů.

„Data MEDIA PROJEKTU ukazují, že tisk je efektivním reklamním médiem. Ve srovnání s ostatními mediatypy proto není opodstatněné reklamní investice do tisku omezovat. Svědčí o tom stále stabilní zásah tiskových médií a skutečnost, že prostřednictvím tisku lze efektivně zasáhnout inzertně zajímavé cílové skupiny,“ uvedl k výsledkům výzkumu výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Zároveň okomentoval některé další zjištěné výsledky: „Podrobnější analýza výsledků výzkumu ukazuje, že například deníky zasahují vyšší socioekonomické třídy a to i v případě bezplatných deníků, kde 30 % čtenářů tvoří osoby s vysokoškolským vzděláním. To značně přesahuje zastoupení této skupiny v populaci. V této souvislosti je zajímavé, že i lékaři a další pracovníci ve zdravotnictví byli i přes své velké vytížení v době pandemie nadprůměrnými čtenáři novin a časopisů.“ Další informace o základních výsledcích průzkumu MEDIA PROJEKT, stejně jako nesetříhaný videozáznam 1 a videozáznam 2 prezentace, jsou zájemcům k dispozici na webu profesní asociace Unie vydavatelů www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data.

MEDIA PROJEKT je „one currency“ výzkum čtenosti titulů českého periodického tisku a sociodemografické struktury jeho čtenářů. Ročně je dotazováno 25 000 respondentů vybraných kombinací náhodného a kvótního výběru proporcionálně z celého území České republiky. Jedná se o v evropském kontextu nadstandardní výzkum například z hlediska počtu respondentů připadajících na celkovou populaci či důsledného celoplošného pokrytí celého území a obcí všech velikostních typů. MEDIA PROJEKT je nejdéle probíhajícím mediálním výzkumem v ČR, který v loňském roce oslavil 25 let od svého zahájení. Výzkum přitom prochází průběžným zkvalitňováním. Prezentované výsledky například zahrnují data získaná z dotazníků, jichž bylo již 15 % získáváno progresivní metodou webového dotazování CAWI. Zadavateli výzkumu jsou Unie vydavatelů, jako profesní asociace vydavatelů novin a časopisů v České republice, a Asociace mediálních agentur (ASMEA).

 

Kontakt:
Unie vydavatelů, z. s., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8,
tel.: 608 014 683, 222 329 730, e-mail: unie@unievydavatelu.cz, www.unievydavatelu.cz