Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Best Practices

V oblasti informování o různých úspěšných inovacích a počinech na podporu vydávání časopisů a inzerce v časopisech si můžete prohlédnout následující prezentace:

Téma:  Krize reklamního trhu a aktivizace vydavatelů časopisů k jejímu překonání

 

Téma: Inzerce v časopisech v době krize