Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Spolek ČUV  | Mediální data  | Ověřování nákladu tisku

Ověřování nákladu tisku

NÁKLADY TISKU

 

Aktuální měsíční údaje o nákladech periodického tisku podle ABC ČR:

Únor 2024 - periodický tisk

Únor 2024 - inzertní a účelové publikace

 

Starší údaje

Leden 2024 - periodický tisk

Leden 2024 - inzertní a účelové publikace

 

Prosinec 2023 - periodický tisk

Prosinec 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Listopad 2023 - periodický tisk

Listopad 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Říjen 2023 - periodický tisk

Říjen 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Září 2023 - periodický tisk

Září 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Srpen 2023 - periodický tisk

Srpen 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Červenec - periodický tisk

Červenec 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Červen - periodický tisk

Červen 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Květen 2023 - periodický tisk

Květen 2023 - Inzertní a účelové publikace

 

Duben 2023 - periodický tisk

Duben 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Březen 2023 - periodický tisk

Březen 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Únor 2023 - periodický tisk

Únor 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Leden 2023 - periodický tisk

Leden 2023 - inzertní a účelové publikace

 

Prosinec 2022 - periodický tisk

Prosinec 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Listopad 2022 -  periodický tisk

Listopad 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Říjen 2022 - periodický tisk

Říjen 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Září 2022 - periodický tisk

Září 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Srpen 2022 - periodický tisk

Srpen 2022 - inzertní a účelové publikace
 


Červenec 2022 - periodický tisk

Červenec 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Červen 2022 - periodický tisk

Červen 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Květen 2022 - periodický tisk

Květen 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Duben 2022 - periodický tisk

Duben 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Březen  2022 - periodický tisk

Březen 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Únor 2022 - periodický tisk

Únor 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Leden 2022 - periodický tisk

Leden 2022 - inzertní a účelové publikace

 

Prosinec 2021 - periodický tisk

Prosinec 2021 - inzertní a účelové publikace

 

LIstopad 2021 - periodický tisk

Listopad 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Říjen 2021 - periodický tisk

Říjen 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Září 2021 - periodický tisk

Září 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Srpen 2021 - periodický tisk

Srpen 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Červenec 2021 - periodický tisk

Červenec 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Červen 2021 - periodický tisk

Červen 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Květen 2021 - periodický tisk

Květen 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Duben 2021 - periodický tisk

Duben 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Březen 2021 - periodický tisk

Březen 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Únor 2021 - periodický tisk

Únor 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Leden 2021 - periodický tisk

Leden 2021 - inzertní a účelové publikace

 

Prosinec 2020 - periodický tisk

Prosinec 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Listopad 2020 - periodický tisk

Listopad 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Říjen 2020 - periodický tisk

Říjen 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Září 2020 - periodický tisk

Září 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Srpen 2020 - periodický tisk

Srpen 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Červenec 2020 - periodický tisk

Červenec 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Červen 2020 - periodický tisk

Červen 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Květen 2020 - periodický tisk

Květen 2020 - inzertní a účelové publikace
 

 

Duben 2020 - periodický tisk

Duben 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Březen 2020 - periodický tisk

Březen 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Únor 2020 - periodický tisk

Únor 2020 - inzertní a účelové publikace

 

Leden 2020 - periodický tisk

Leden 2020 - inzertní a účelové publikace

 

 

Aktuální informace o nákladech titulů, které jsou v systému ověřování ABC ČR, jsou pravidelně publikovány na internetových stránkách www.abccr.cz. Na těchto stránkách je mimo jiné k dispozici také

- archív dat od roku 1993,

- metodiky ověřování nákladu,

- zprávy o provedených auditech.


 

Ověřování nákladů tisku a činnost ABC ČR - informace

 

Ověřování nákladů tisku probíhá v České republice od roku 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladů tisku v plném rozsahu sdružení právnických osob ABC ČR (Kancelář ověřování nákladu tisku), které je neziskovou organizací s tripartitním zastoupením vydavatelů (Unie vydavatelů), mediálních agentur (ASMEA) a inzerentů (ČSZV). V roce 1997 bylo ABC ČR rovněž přijato za řádného člena Mezinárodní federace ABC (IF ABC).

ABC ČR je nezávislým subjektem, který poskytuje služby na základě veřejně publikované metodiky, která byla vytvořena zástupci profesních organizací zastoupených v Metodické komisi ABC ČR. Členem metodické komise je v současné době 1 zástupce reklamních agentur, 1 zástupce zadavatelů inzerce a 9 vydavatelů novin a časopisů.

Do systému ověřování ABC ČR se může zapojit každé vydavatelství, které se před samotným vstupem do systému podrobí tzv. vstupnímu ověřování. To prokáže, zda účetní evidence vydavatele splňuje všechna kritéria řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů. Vstupní ověřování se provádí za právě uplynulé pololetí dle všech ustanovení metodiky pro ověřování nákladů platné v době ověřování. V případě, že bylo vstupní ověřování úspěšně dokončeno, je s vydavatelem podepsána smlouva o poskytování standardních, popř. nadstandardních služeb.

Ověřování nákladů tisku probíhá ve dvou samostatných systémech – periodický tisk a inzertní a účelové publikace.

V systému ověřování nákladů periodického tisku jsou publikace distribuované formou předplatného nebo prodávané v pultovém či ostatním prodeji za minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje, tj. ceny, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži. Do prodaného nákladu se započítávají také elektronické verze novin a časopisů prodávané formou předplatného nebo on-line prodeje. Vydavatel za elektronickou verzi musí rovněž inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu. Kromě prodaných nákladů je v rámci standardních služeb ověřován i tištěný náklad novin a časopisů.

Dále si vydavatel může objednat tzv. nadstandardní služby, mezi které patří ověřování výtisků prodávaných za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby, případně distribuovaných zdarma na náklady vydavatelství. Jedná se o řízenou a ostatní distribuci. Další nadstandardní službou je ověřování souhrnných nákladů, tj. publikování souhrnných údajů o jednotlivých cenově rozlišených titulech, a ověřování celkově distribuovaného nákladu, který je součtem prodaného nákladu a nákladu distribuovaného za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby. Součástí nadstandardních služeb je také zveřejňování a ověřování elektronických verzí novin a časopisů, která byly prodány formou předplatného či on-line prodeje za 35 až 50,99 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu.

Nahlášené údaje jsou publikovány okamžitě po zpracování a jsou ověřovány jednou za půl roku v jednom losem stanoveném měsíci. Ověřování probíhá na základě předložené účetní dokumentace dvakrát ročně u vydavatele. Jednou ročně pak probíhá ověřování pultového prodeje rovněž u distributorů tisku. Tolerance mezi daty, která byla zjištěna, a daty, která byla zveřejněna na základě hlášení vydavatele, nesmí přesáhnout 1 %.

 

V systému inzertních a účelových publikací jsou ověřovány publikace, které slouží k propagaci firem, výrobků a služeb, k inzerci nebo k jinému komerčnímu záměru. Zájemcům jsou tyto publikace dostupné zpravidla zdarma.

V systému ověřování inzertních a účelových publikací se standardně ověřuje tištěný náklad. V rámci nadstandardních služeb se ověřuje řízená distribuce a počet distribučních míst. Nahlášené údaje od vydavatele jsou, stejně jako u periodického tisku, okamžitě po zpracování publikovány a poté jednou za půl roku ověřeny. V tomto případě se však ověřuje celé dané pololetí. Tolerance mezi daty, která byla zjištěna, a daty, která byla zveřejněna na základě hlášení vydavatele, nesmí rovněž přesáhnout 1 %.

 

ABC ČR – Audit Bureau of Circulations

Kancelář ověřování nákladu tisku

Adresa: Pobřežní 370/4, 186 00  Praha 8

Tel.: (420) 234 321 600

E-mail: abccr@abccr.cz

URL: www.abccr.cz