Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Průzkum prokázal, že tisková média splnila svou rozhodující roli při informování v době krize a čtenáři k němu mají pevný vztah

16. 7. 2020

Průzkum prokázal, že tisková média splnila svou rozhodující roli při informování v době krize a čtenáři k němu mají pevný vztah

Dne 3. června 2020 proběhla prezentace výsledků specializovaného výzkumu, který pro Unii vydavatelů provedly výzkumné agentury MEDIAN a STEM/MARK, které jsou v České republice současně realizátory jednotného výzkumu čtenosti tiskových médií MEDIA PROJEKT.

Výzkum se zaměřil především na vnímání veřejnosti, jak tisková média plnila svoji roli v době koronavirové krize. Zároveň výzkum potvrdil, že čtenáři mají vybudovaný dlouhodobý vztah k tisku a jako spotřebitelé také vnímají některé jeho nesporné přednosti.

Podrobné poznatky vyplývající z výzkumu jsou k dispozici zde prostřednictvím:

- prezentace výsledků;

- výstupní zprávy realizátorů komentující některé z výsledků.


Zde se můžete seznámit s videozáznamem dnešní prezentace na Facebooku (nesestříhaný záznam, začátek prezentace od šestnácté minuty) nebo nahrávkou celého programu akce s lepším zvukovým záznamem na Youtube.
 

K metodice výzkumu:

Výzkum proběhl v období května 2020. Zúčastnilo se jej celkem 1212 respondentů ve věku 15 až 79 let, reprezentujících populaci České republiky z hlediska regionů, věku, pohlaví, vzdělání a velikosti obce. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem a část z nich byla dotazována metodikou CAWI (prostřednictvím online dotazníků) a druhá část CATI (telefonickým dotazováním tazatele). Každá agentura zajistila dotazování poloviny výzkumného vzorku.

Fotografie z prezntace 3. 6. 2020:

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4