Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Proč inzerovat v tisku  | Srovnání s jinými médii

Srovnání s jinými médii

Znaménko „+“ značí vyšší vhodnost mediatypu pro budování parametru značky, „0“ značí průměrný vliv na budování parametru a „-“ značí podprůměrný vliv na budování parametru.

  Znalost značky (první spontánně jmenovaná) Znalost značky spontánní Znalost značky podpořená Povědomí o komunikaci (první spontánně jmenovaná značka) Povědomí o komunikaci spontánní Povědomí o komunikaci podpořené Index nákupní preference
Časopisy + + - 0 + + +
Deníky + + - + + - +
Televize - - + 0 0 0 -
Rozhlas - + + - - 0 -
Internet 0 0 + + 0 0 0
Billboard + 0 - + 0 - +

 

Důležité upozornění: Údaje za deníky, rozhlas, internet a billboardy jsou pouze orientační, pro přesnější posouzení není dostatek relevantních dat.