Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Digitální média  | DPH pro digitální publikace

DPH pro digitální publikace

SMĚRNICE RADY EU 2018/1713 z 6. listopadu 2018

 

Dne 2. října 2018 dosáhly členské státy EU na schůzce ECOFINu politické dohody o návrhu, který umožňuje členským státům sladit sazby DPH pro digitální publikace se sazbami, které stanoví pro publikace tiskové, pokud je pro tiskové publikace platný režim výhodnější.

V návaznosti na to musel být text ověřen právníky-lingvisty ještě předtím, než byl oficiálně přijat výborem ECOFIN na jednání dne 6. listopadu 2018.

Směrnice umožní členským státům, které si to přejí, uplatňovat snížené sazby DPH i na elektronické publikace. Super snížené (méně než 5%) a nulové sazby budou povoleny pouze pro členské státy, které již tyto sazby používají pro fyzické publikace.

Směrnice byla pod číslem 2018/1713 publikována v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 11. 2018 a vstoupila v účinnost od 4. 12. 2018.

Od uvedeného dne mohou členské státy EU přijmout příslušná legislativní opatření ke snížení sazby DPH pro digitální publikace.

Plný text směrnice otištěné v Úředním věstníku Evropské unie ze 14. 11. 2018 je publikován zde.