Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Členské akce  | ZMĚNY V KONZUMACI MÉDIÍ 2012 - jak se mění chování čtenářů, diváků, posluchačů

21. 3. 2012

ZMĚNY V KONZUMACI MÉDIÍ 2012 - jak se mění chování čtenářů, diváků, posluchačů

pozvánka

Ve středu 21. března 2012 se uskutečnil v Konferenčním centru U Hájků v Praze první brunch časopisů v roce 2012, který byl obsahově zaměřen na představení nejnovějších trendů v konzumaci

jednotlivých mediatypů a diskusi o nich. Brunch proběhl formou takzvaného mash-upu, kdy bylo představeno deset krátkých desetiminutových prezentací prokládaných bloky diskusí. Průběh akce moderovala již tradičně Hana Huntová. Brunche se zúčastnilo téměř 80 zástupců vydavatelů, mediálních agentur, výzkumných agentur, zadavatelů inzerce a dalších odborných institucí.

Prezentátoři ve svých vystoupeních ukázali aktuální vývoj ve všech mediatypech, který jednoznačně směřuje k pronikání digitálních a mobilních technologií, které způsobují konvergenci jednotlivých mediatypů a na druhé straně otevírají pole pro mnohonásobně širší distribuci jednotlivých obsahů. Ve vytváření a upevňování vztahu mezi médii a konzumenty hrají mimo
vlastního obsahu stále významnější roli sociální média.

V první sekci představili své brunche Hana Friedlaenderová z agentury Mediaresearch, která přiblížila zejména změny ve sledování televize a v synergii televize a internetu, pokud jde o sledování televizních pořadů. Upozornila také na vzrůstající úlohu internetu při zprostředkování informací o programové nabídce. Dále v rámci bloku vystoupil J. Poláček z agentury Zenith OptiMedia, který prostřednictví výsledků výzkumu Touchpoints demonstroval vliv médií a jednotlivých médiatypů na spotřebitele a dynamiku změn v této oblasti. Jako poslední v tomto
bloku představil prezentaci Internet jako zloděj času P. Vaněček z agentury TNS AISA, ve které ukázal, jak stále větší část volného času lidé traví různými aktivitami spojenými s internetem. Účastníci brunche vyhodnotili tuto prezentaci jako nejzajímavější.

Ve druhém bloku představil svou prezentaci na téma Trendy v médiích V. Smékal z firmy comScore a upozornil především představitele médií, že pro úspěch svých produktů musí věnovat stálou pozornost otázce jejich zacílení, atraktivity, kvality obsahu a dalších. Martin Křížek z vydavatelství MAFRA se v prezentaci nazvané Nad daty o médiích věnoval otázce měření a porovnání frekvence užívání napříč jednotlivými mediatypy. P. Přibyl z vydavatelství Mladá fronta představil případovou
studii o úspěšných změnách, které proběhly na webové stránce Autorevue po té, co byla převzata tímto vydavatelem. S poslední prezentací s názvem Ignorujme hranice mediatypu v bloku vystoupila K. Hrubešová ze SPIRu, která apelovala na společné měření frekvence užívání a návštěvnosti hlavních mediatypů.

Na úvod třetího bloku prezentací studenti FSV UK B. Babická a O. Pavlů přiblížili některé aspekty mediální konzumace současné mladé generace, která se liší od jiných věkových skupin. M. Staněk z Medianu se v prezentaci zaměřené na poznatky výzkumu vlivu médií v oblasti word of mouth komunikace zaměřil na působení jednotlivých mediatypů při ovlivňování tohoto komunikačního kanálu. Určitým shrnutím tématiky brunche byla závěrečná prezentace P. javornického z agentury OmnicomMediaGroup, která se zaměřila na očekávané perspektivní trendy vývoje hlavních mediatypů a jejich vlivu.

Největší diskuse následovala po vystoupení K. Hrubešové a byla věnována potřebě a možnostem realizace společného multimediálního výzkumu konzumace jednotlivých mediatypů, který by poskytoval srovnatelné výsledky umožňující měřit a vzájemně porovnávat čtenost či návštěvnost jednotlivých mediatypů jako celku i také například jednotlivých titulů, respektive jejich obsahu, pokud jsou k dispozici na více platformách. K tomuto tématu přispěla také prezentace M. Křížka, který načrtl porovnání počtu shlédnutých stránek na internetu s objemem shlédnutých stránek v denících za určité časové období, který je řádově vyšší. Takový multimediální výzkum realizovaný
v širším rozsahu by byl pravděpodobně světovou novinkou, neboť od jeho realizace odrazuje vysoká cena a řada metodologických nejasností. V diskusi se mnohokrát opakovala výzva, aby profesní asociace jednotlivých mediatypů začaly na přípravě takového výzkumu spolupracovat.

Polovina účastníků brunche se zúčastnila dotazníkové ankety, podle níž si z brunche odnesli řadu inspirativních poznatků a informací.

V letošním roce se plánuje uspořádání dalších dvou diskusních časopiseckých brunchů.

 

Videozáznamy vystoupení

 

Prezentace:

Hana Friedlaenderová (Mediaresearch) - Kam se posouvá divácké chování?

Jan Poláček (Zenith OptiMedia) 1. část - Vliv médií na spotřebitele.

Jan Poláček (Zenith OptiMedia) 2. část

Jan Poláček (Zenith OptiMedia) 3. část

Pavel Vaněček (AISA) - Internet jako zloděj času.

Vít Smékal (comScore) - Treny v médiích.

Martin Křížek (Mafra) - Nad daty o médiích.

Petr Přibyl (Mladá fronta) - Autorevue.cz

Kateřina Hrubešová (SPIR) - Ignorujeme hranice mediatupu.

Miloš Staněk (Median) - Média v přirozeném světě.

Peter Javornický (Omnicom Media Group) - Budoucnost budoucích médií.

 

Foto:

1

2

3

45

6

7

8

9

10