Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Tisk je ekologický

Tisk je ekologický

 

Na této stránce najdete materiály a argumenty vyvracející na základě faktů mýty o tom, že print je neekologický, protože spotřebovává velké množství papíru, na jehož produkci je zapotřebí velký objem dřeva, energie a vody.

  • Hlavní argumenty o tom, že tištěná média jsou ekologická, se opírají o tato fakta:
  • Papír je vysoce recyklovatelný a přírodně udržitelný materiál
  • Evropské lesy se každý den rozšiřují o plochu větší než 1500 fotbalových hřišť
  • Udržitelné lesní hospodářství zachovává biologickou rozmanitost a chrání lesy pro budoucnost
  • Většina energie použité při výrobě papíru je obnovitelná
  • Uhlková náročnost výroby papíru je překvapivě nízká
  • Spotřeba vody při výrobě papíru je relativně nízků
  • Výroba papíru podporuje rozvoj tzv. cyrkulární ekonomikcy, jednoho z cílů EU
  • Elektronická komunikace má dopady na životní prostředí, které si ani neuvědomujeme
  • Mnoho obyvatel Evropy považuje papírovou komunikaci za důležitou a cení si jí

Argumentaci shrnuje a na podrobných faktech rozvíjí prezentace mezinárodní organizace Two Sides zaměřená proti mýtům o tom, že tištěná média zatěžují životní prostředí. Brožura obsahující prezentaci je k dispozici ke stažení zde.