Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Aktuality

archív >
13. 12. 2017

Mathias Döpfner o konkurenci veřejnoprávních médií

Mathias Döpfner, CEO německého vydavatelství Axel Springer a prezident německé asociace vydavatelů novin BDZV poskytl rozhovor německému týdeníku Spiegel, které bylo otištěno 9. prosince 2017. V interview se vyjadřuje především k otázce protichůdných názorů německých vydavatelů a tamních …

13. 12. 2017

Seminář o GDPR pro novináře

Dne 12. prosince 2017 uspořádala Unie vydavatelů odborný seminář k Všeobecnému nařízení o ochraně osobních dat v EU pro novináře. Akce se zúčastnilo více než 30 zástupců vydavatelů, ale také televizí.

12. 12. 2017

Autorská práva: Úspěšný workshop o odstrašující studii proběhl v Evropském parlamentu

V Radě Evropy byly evropské vydavatelské asociace informovány, že politická diskuse o článku 11 souboru autorských práv, která zavádí právo vydavatelů tisku, již nebude projednána v COREPERu (velvyslanci při EU) do konce tohoto roku. Diskuse se uskuteční v lednu v rámci bulharského předsednictví …

12. 12. 2017

Výměna názorů na pluralitu médií a svobodu sdělovacích prostředků v Evropské unii

Dne 7. prosince uspořádal výbor JURI schůzi s cílem diskutovat o pluralitě médií a svobodě sdělovacích prostředků v EU. To souvisí se na zprávou zpracovanou z vlastního podnětu, která bude vypracována pod vedením zpravodajky poslankyně Barbary Spinelliové (IT / GUE-NGL). Jak výbor JURI, tak výbor…