Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Aktuality

archív >
12. 12. 2017

Autorská práva: Úspěšný workshop o odstrašující studii proběhl v Evropském parlamentu

V Radě Evropy byly evropské vydavatelské asociace informovány, že politická diskuse o článku 11 souboru autorských práv, která zavádí právo vydavatelů tisku, již nebude projednána v COREPERu (velvyslanci při EU) do konce tohoto roku. Diskuse se uskuteční v lednu v rámci bulharského předsednictví …

12. 12. 2017

Výměna názorů na pluralitu médií a svobodu sdělovacích prostředků v Evropské unii

Dne 7. prosince uspořádal výbor JURI schůzi s cílem diskutovat o pluralitě médií a svobodě sdělovacích prostředků v EU. To souvisí se na zprávou zpracovanou z vlastního podnětu, která bude vypracována pod vedením zpravodajky poslankyně Barbary Spinelliové (IT / GUE-NGL). Jak výbor JURI, tak výbor…

11. 12. 2017

ePrivacy: nový text estonského předsednictví byl zveřejněn v souvislosti s nadcházejícími technickými jednáními

Dne 5. prosince rozšířilo estonské předsednictví Rady Evropy nový text. Ten v podstatě navrhuje rozšířit počet situací, kdy mohou poskytovatelé sítí a služeb zpracovávat data elektronických komunikací. Bylo navrženo, že seznam výjimek by mohl být rozšířen v souvislosti se zpracováním meta …

11. 12. 2017

Dohoda v Radě Evropy a Evropském parlamentu o nařízení o geoblokování

Komise předložila dne 25. května 2016 Radě a Evropskému parlamentu původní návrh, jehož cílem je zabránit diskriminaci spotřebitelů a společností v přístupu k cenám, prodejním nebo platebním podmínkám při nákupu výrobků a služeb v jiné zemi EU.