Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Aktuality

archív >
13. 11. 2018

Autorská práva: Radou EU navrhla nový text, který je ale opět problematický

Diskuse v trialogu mezi Evropskou komisí, parlamentem a Radou začaly méně problematickými články (např. články 14 až 17) a budou dále pokračovat těmi nejsložitějšími (tj. články 11 a 13).

13. 11. 2018

Zamýšlené jednání výboru COREPER o e-Privacy všechny vyděsilo

Při jednání pracovní skupiny pro telekomunikace 8. listopadu rakouské předsednictví sdělilo kolegům, že dne 28. listopadu předloží návrh ePrivacy ve výboru COREPER. Informace unikla dříve prostřednictvím zpravodajství Politico a vyvolala zděšení atašé z 27 dalších členských států, kteří …

13. 11. 2018

Přijetí krátkodobého návrhu o sazbách DPH pro elektronické publikace

Dne 2. října 2018 dosáhly členské státy EU během schůzky ECOFINu politické dohody o návrhu, který umožňuje členským státům sladit sazby DPH pro digitální publikace se sazbami, které stanoví pro publikace tiskové, pokud je pro tiskové publikace platný režim výhodnější.