Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Aktuality

archív >
12. 12. 2018

Vydavatelé stále častěji počítají s nativní reklamou

V roce 2017 nativní reklama přinesla vydavatelům zpravodajských mediální, podle zjištění z právě publikované studie Native Advertising Trends in News Media zpracované WAN-IFRA a Native Advertising Institute, průměrně 20% z celkových příjmů z reklamy.

11. 12. 2018

Autorská práva: poslední kroky v rámci rakouského předsednictví

Minulý týden proběhla řada jednání institucí EU o návrhu copyrightové směrnice. Určitého pokroku bylo dosaženo během trialogu 3. prosince o článcích 14-16, avšak problematické otázky jsou stále otevřeny, což se týká článku 3a a článků 11 a 13. Pokud jde o článek 11, ačkoli bylo definováno…

11. 12. 2018

Rada TTE dne 4. prosince uzavřela práce rakouského předsednictví na ePrivacy

Rada TTE se konala dne 4. prosince a členské státy mohly vyjádřit své celkové názory na otázky ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací, ale také se konkrétněji vyjádřily ve vztahu k zbývajícím otevřeným otázkám. Celkově z výměny názorů vyplynulo, že členské státy stále …

11. 12. 2018

Text Rady EU týkající se návrhu k šíření teroristického obsahu online

Dne 6. prosince Rada schválila svou vyjednávací pozici k návrhu nařízení o předcházení šíření teroristického obsahu na internetu. Obecný přístup Rady nebyl očekáván, protože návrh Komise byl předložen teprve 12. září. Na druhou stranu Evropský parlament jmenoval nového zpravodaje Dana Daltona…