Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Aktuality

archív >
17. 7. 2018

Europoslankyně Michaela Šojdrová podpořila práva vydavatelů

Členka Evropského parlamentu za Českou republiku paní Michaela Šojdrová v rámci hlasování pléna EP o zprávě výboru JURI, které proběhlo 5. července 2018, spolu s dalším poslancem za Českou republiku Stanislavem Polčákem podpořila kompromisní návrh směrnice o autorském právu na jednotném …

16. 7. 2018

Výbor pro kulturní záležitosti Evropského parlamentu projednal a schválil návrh novely směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Dne 11. července 2018 schválil Výbor pro kulturní záležitosti Evropského parlamentu dohodu o návrhu novely směrnice o audiovizuálních mediálních službách, kterou se v průběhu posledních měsíců zabýval Evropský parlament i Rada Evropy. Stanovisko výboru bylo v případě této směrnice poměrně …

16. 7. 2018

Rakouské předsednictví EU a projednávání návrhu nařízení o e-Privacy

Jak jsme informovali na konci června, nedošlo v průběhu uplynulého bulharského předsednictví EU v prvním pololetí roku 2018 k žádnému většímu pokroku při projednávání návrhu evropského nařízení o e-Privacy. Rakouské předsednictví má v druhé polovině letošního roku podle oficiálně …

9. 7. 2018

REFORMA AUTORSKÝCH PRÁV V EU BYLA ZDRŽENA EVROPSKÝM PARLAMENTEM

Dne 5. července 2018 proběhlo na plenárním zasedání Evropského parlamentu hlasování o rozhodnutí Výboru pro právní záležitosti EP, který schválil a doporučil k dalšímu projednávání kompromisní návrh směrnice formulovaný poslance Axelem Vossem. Návrh mimo jiné obsahoval článek 11 o právech…