Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Aktuality

archív >
16. 10. 2018

Autorská práva: Návrh směrnice je nyní v rukou členských států

Dne 10. října sdělil zpravodaj Evropského parlamentu k návrhu směrnice o autorském právu (poslanec Axel Voss) Výboru pro právní záležitosti EP zprávu o výsledku prvních diskusí v rámci třístranných jednání zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise a Evropské rady, které potvrdily, že …

16. 10. 2018

Eprivacy: Diskuse o novém textu předsednictví

Poslední zasedání pracovní skupiny pro telekomunikace (TELE) se uskutečnilo dne 27. září a proběhla na něm diskuse ohledně některých článků nařízení týkajících se vydavatelů tisku, konkrétně článku 10 a bodu odůvodnění 20 / článku 8, zejména ve vztahu podmíněnému přístupu. EMMA / …

16. 10. 2018

Příprava parlamentní zprávy o označování pneumatik

Dne 17. května 2018 zveřejnila Komise návrh na přepracování nařízení o označování pneumatik.

16. 10. 2018

Evropská komise navrhuje zahrnout zpravodajská média do příštího víceletého finančního rámce (2021-2027)

Příští víceletý finanční rámec je nyní diskutován v Evropském parlamentu a v Radě Evropy. Dne 30. května 2018 Komise předložila návrh Nařízení o programu Kreativní Evropa. Díky průřezovému přístupu by poprvé poskytl finanční prostředky pro zpravodajská média. Dne 9. října úředníci …

10. 10. 2018

Nezávislá právní analýza potvrzuje, že právo vydavatelů v Německu funguje a je vymahatelné

Ve svém návrhu směrnice pro Evropský parlament a Radu Evropy o autorském právu na jednotném digitálním trhu (2016/0280 (COD) - Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu) navrhuje Evropská komise vytvoření nového práva na ochranu tiskových publikací v oblasti digitálního užití …