Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Aktuality

archív >
21. 1. 2019

Autorská práva: Dohoda v Radě nebyla dosažena, plánovaný trialog byl zrušen

Velvyslanci členských zemí ve výboru Coreper se setkali v pátek 18. 1. 2019, protože rumunské předsednictví se pokusilo získat aktualizovaný mandát pro poslední trialog plánovaný na 21. 1. 2019.

18. 1. 2019

Bez nové legislativy hrozí zánik žurnalistické profese

Dne 18. ledna 2019 zveřejnil zpravodajský server Flowee rozhovor s výkonným ředitelem Unie vydavatelů Václavem Machem. Rozhovor se týká nové evropské legislativy v oblasti autorských práv v digitálním prostředí, zejména toho co nová legislativa přinese vydavatelům. Vyvrací také mýty týkající …

14. 1. 2019

Autorská práva - rozhodující týden

Attaché členských zemí se minulý týden setkali, aby se informovali o postojích členských států k pojmu nepodstatné části tiskových publikací v návaznosti na dvojitý návrh formulovaný rumunským předsednictvím (buď je vyloučit bez toho, aby byly definovány nebo je vyloučil definováním nepodstatné…