Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Staňte se členem Unie vydavatelů

Staňte se členem Unie vydavatelů

Od začátku 2. čtvrtletí 2021 mají vydavatelé tisku a provozovatelé obsahu na internetu možnost stát se mimo řádného a přidruženého členství v Unii vydavatelů také příležitost být bezplatně registrovanými členy Unie vydavatelů. Unie vydavatelů vyzývá všechny vydavatele tištěného a internetového redakčního obsahu v ČR, kteří dosud nejsou členy Unie vydavatelů, aby tuto možnost využili a ke své profesní asociaci se připojili.

Unie vydavatelů je v současnosti jediná profesní organizace vydavatelů novin, časopisů či internetového redakčního obsahu v České republice. Reprezentuje a prosazuje zájmy vydavatelů na mediálním trhu a ve vztahu ke státním orgánům a veřejné správě již 30 let. Unie vydavatelů je členem mezinárodních asociací ENPA, EMMA, FIPP, WAN IFRA a v rámci sekce kreativního a kulturního průmyslu Hospodářské komory České republiky se podílí na připomínkování vznikající nové legislativy.

Nadcházející úkoly, kterým se bude Unie vydavatelů věnovat, zahrnují efektivní prosazování ochrany autorských práv vydavatelů ve smyslu evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a přípravu vzniku  kolektivního správce, který bude podle české novely autorského zákona tato práva pro vydavatele efektivně spravovat. Asociace bude i nadále aktivně usilovat o státní podporu vydavatelskému odvětví k překonání krize vyvolané pandemií koronaviru a zaměří se na řešení dopadů digitální transformace na vydavatelské odvětví. Tato témata otevírají prostor, aby se o činnost profesní asociace zajímalo a aktivně zapojilo mnohem více vydavatelů tištěného a online redakčního obsahu.

Protože se jedná především o menší a malé podnikatelské subjekty, rozhodla se jim Unie vydavatelů nabídnout možnost spolupráce také na principu nového členského statutu – registrovaného členství. Zájemcům z řad vydavatelů je toto členství k dispozici bezplatně. Stačí pouze, pokud kontaktují kancelář Unie vydavatelů, zašlou informaci o souhlasu s registrovaným členstvím a vyplněnou přihlášku obsahující základní kontaktní údaje na vydavatele. Takto registrovaní vydavatelé budou dostávat domácí a zahraniční informační materiály distribuované Unie vydavatelů a získají základní rozsah všech členských výhod určených pro členy.

Registrační formulář je k dispozici na webu Unie vydavatelů, stejně jako přehled všech členských benefitů. Výzva vydavatelům je dostupná zde.

Vydavatelé, kteří se chtějí do činnosti Unie vydavatelů zapojit hlouběji, se mohou stát přidruženými nebo řádnými členy Unie vydavatelů.

Vaše případné dotazy vám zodpoví nebo další informace podá kancelář Unie vydavatelů (kontakt tel. 222 329 730, e-mail unie@unievydavatelu.cz).