Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Základní informace

Právní forma a členská základna

Unie vydavatelů byla zaregistrována 10. 1. 1991 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky.

Od ledna 2016 se Unie vydavatelů spolkem.

Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů.  


Členství

Členem Unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR, a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk.

Přidruženými členy Unie vydavatelů jsou vydavatelé odborného tisku.


Orgány

Valná hromada,  správní rada, kontrolní komise. Jednání jménem Unie vydavatelůuprvují stanovy..


Členství v mezinárodních organizacích

Světová asociace vydavatelů novin (WAN-IFRA), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP), Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Asociace evropských časopiseckých médií (EMMA).
 

Výkonný ředitel

Výkonným ředitelem Unie vydavatelů je od 1. 4. 2018 Ing. Václav Mach.

Zde najdete fotografie V. Macha, které pořídila Radka  Málková

Fotografie 1

Fotografie 2

Fotografie 3

Fotografie 4

Fotografie 5