Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
26. 4. 2018  |  15.41
Domácí stránka  | Aktuality

Aktuality

26. 4. 2018

Německá asociace odborných časopisů zve vydavatele na svůj kongres

Německá asociace vydavatelů odborných časopisů Deutsche Fachpresse pořádá ve dnech 16. a 17. května 2018 v Berlíně konferenci German Business Media Conference zaměřenou na novinky v oblasti provozování odborných, profesních či B2B médií

25. 4. 2018

GDPR: Rakouská asociace vydavatelů VÖZ představuje právní řešení k ochraně soukromí uživatelů

Sdružení rakouských VÖZ chce stanovit nové normy pro udržitelnou ochranu dat v rakouských médiích.

25. 4. 2018

Chicago Sun-Times nechává svou titulní stránku prázdnou, prosí tak předplatitele: Potřebujeme, abyste tu byli pro nás

Deník Chicago Sun-Times nechal v pondělí 23. 4. svoji titulní stranu prázdnou v rámci výzvy předplatitelům ve snaze zachování dlouhodobé existence své redakce.

24. 4. 2018

Evropská komise předložila návrh o ochraně whistleblowerů

Evropská komise zveřejnila 23. dubna návrh směrnice o ochraně osob informujících o porušení právních předpisů Unie.

24. 4. 2018

Návrh ePrivacy při projednávání v Radě ztrácí pořadí

Jak jsme již informovali, byl dne 13. dubna zveřejněn nový text, kde se objevily mírné změny v některých klíčových článcích, konkrétně v článcích 10, 15 a 16. Změny ilustrují váhavost Rady Evropy v tom, aby se významně odchýlila od přístupu Komise navzdory obavám mnoha hospodářských odvětví a digitálních hráčů.

24. 4. 2018

Návrh novely směrnice o audiovizuálních mediálních službách: dokončení je blízko

Očekává se, že poslední plánovaný trialog mezi Parlamentem, Radou a Evropskou komisí o směrnici o audiovizuálních mediálních službách se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna za přítomnosti komisařky Mariye Gabrielové. Následný trilog by se mohl konat koncem května, aby byly dokončeny poslední zbývající podrobnosti, včetně bodů odůvodnění.

23. 4. 2018

Autorská práva: Rada pravděpodobně přijme své stanovisko do konce tohoto týdne

Minulý týden v Radě Evropy probíhala diskuse mezi náměstky stálých zastupitelství členských států, kde se diskutovalo o konsolidovaném textu spolu se souvisejícími otázkami. Posledním z nich je článek 11 týkající se snížení ochrany úryvků.

20. 4. 2018

Vyjádření k veřejnému oznámení vydavatelství Mladá fronta o vystoupení týdeníku Euro z měření v rámci MEDIA PROJEKTU

Unie vydavatelů se seznámila s dnešním oznámením vydavatelství Mladá fronta o tom, že hodlá vystoupit s titulem Euro z výzkumu čtenosti MEDIA PROJEKT. Unie vydavatelů považuje toto prohlášení za závažné.

19. 4. 2018

Evropští vydavatelé vítají návrh poslance Evropského parlamentu Axela Vosse

Evropské asociace vydavatelů novin a časopisů EMMA (European Magazine Media Association), ENPA (European Newspaper Publishers´ Association), EPC (European Publishers Council) a NME (News Media Europe) vydaly společné prohlášení, v němž vítají podporu práv vydavatelů v návrhu zpravodaje právního výboru Evropského parlamentu poslance Axela Vosse.