Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality

Aktuality

16. 10. 2018

Autorská práva: Návrh směrnice je nyní v rukou členských států

Dne 10. října sdělil zpravodaj Evropského parlamentu k návrhu směrnice o autorském právu (poslanec Axel Voss) Výboru pro právní záležitosti EP zprávu o výsledku prvních diskusí v rámci třístranných jednání zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise a Evropské rady, které potvrdily, že existuje společná vůle uzavřít jednání o trialogu v rámci současného rakouského předsednictví.

16. 10. 2018

Eprivacy: Diskuse o novém textu předsednictví

Poslední zasedání pracovní skupiny pro telekomunikace (TELE) se uskutečnilo dne 27. září a proběhla na něm diskuse ohledně některých článků nařízení týkajících se vydavatelů tisku, konkrétně článku 10 a bodu odůvodnění 20 / článku 8, zejména ve vztahu podmíněnému přístupu. EMMA / ENPA měla také příležitost setkat se 4. října s rakouským stálým zastoupením.

16. 10. 2018

Evropská komise navrhuje zahrnout zpravodajská média do příštího víceletého finančního rámce (2021-2027)

Příští víceletý finanční rámec je nyní diskutován v Evropském parlamentu a v Radě Evropy. Dne 30. května 2018 Komise předložila návrh Nařízení o programu Kreativní Evropa. Díky průřezovému přístupu by poprvé poskytl finanční prostředky pro zpravodajská média. Dne 9. října úředníci Komise (GŘ CONNECT) zdůraznili, že tato iniciativa se uskutečňuje v souvislosti s rozpočtovými škrty pro program Tvůrčí Evropa.

16. 10. 2018

Příprava parlamentní zprávy o označování pneumatik

Dne 17. května 2018 zveřejnila Komise návrh na přepracování nařízení o označování pneumatik.

10. 10. 2018

Nezávislá právní analýza potvrzuje, že právo vydavatelů v Německu funguje a je vymahatelné

Ve svém návrhu směrnice pro Evropský parlament a Radu Evropy o autorském právu na jednotném digitálním trhu (2016/0280 (COD) - Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu) navrhuje Evropská komise vytvoření nového práva na ochranu tiskových publikací v oblasti digitálního užití (právo vydavatelů).

9. 10. 2018

Copyright: Čas aktivovat ministerstva

První trialog o tomto legislativním návrhu se uskutečnil 2. října a byl zamýšlen jako úvodní schůzka, která mimo jiné stanovila časový plán pro budoucí diskuse. Následující den se uskutečnilo zasedání COREPER, které tvořili velvyslanci členských států. Na něm bylo oznámeno nové (opoziční) stanovisko Itálie ohledně mandátu Rady. Opozice Itálie znamená vznik blokující menšiny proti mandátu Rady.

9. 10. 2018

Diskuse o soukromí a elektronických komunikacích: nastavení ochrany soukromí (článek 10) a podmíněnost (článek 8) jsou stále otevřenými otázkami

Po první pracovní skupině pro e-Privacy, která se sešla 27. září, se zdá, že členské státy jsou ve vztahu k návrhu z několika důvodů rozděleny.

9. 10. 2018

Druhý den konference Challenging (the) Content - Content made in Europe in the digital economy

Dne 9. října 2018 pokračuje druhým dnem konference, kterou uspořádalo ve Vídni rakouské předsednictví Rady Evropy. Tato akce si klade za cíl dát podnět k plánu rakouského předsednictví zahájit debatu o klíčových hrozbách, kterým čelí evropské kulturní, mediální a kreativní odvětví v digitálním věku.

8. 10. 2018

Probíhají přípravy Digital Innovators Summitu 2019

Mezinárodní asociace vydavatelů časopisů FIPP a Německá asociace vydavatelů časopisů VDZ připravují na 24. a ž 26. března 2019 do Berlína již 12. ročník tradiční mezinárodní konference Digital Innovators´Summit, která se stala nejvýznamnějším odborným setkáním představitelů časopiseckého odvětví zaměřeným na aplikaci různých forem digitálních technologií s účastí 600 – 800 vrcholových manažerů a specialistů z celého světa.

8. 10. 2018

Rakouské předsednictví pořádá konferenci Challenging [the] Content

Ve dnech 8. a 9. října 2018 probíhá ve Vídni evropská konference na téma digitálního obsahu a digitální ekonomiky a jejich vztahu k vývoji evropské legislativy. Akci organizuje rakouské předsednictví Rady Evropy.