Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
22. 3. 2019  |  11.28
Domácí stránka  | Aktuality

Aktuality

22. 3. 2019

Evropané míní, že digitální platformy jsou silnější než Evropská unie a měly by více platit tvůrcům obsahu

V srpnu tohoto roku provedla agentura Harris Interactive průzkum v osmi zemích Evropské unie (Španělsko, Itálie, Německo, Polsko, Česká republika, Rumunsko, Řecko a Francie), kterého se zúčastnilo celkem 6600 respondentů starších 18 let. Respondenti byli dotazováni na otázky týkající se jejich vnímání postavení digitálních platforem a ochrany autorských práv.

22. 3. 2019

Vyhledávač Qwant podporuje směrnici o autorských právech

Evropský vyhledávač Qwant zaměřený na ochranu soukromí prohlásil, že podporuje evropskou směrnici o autorském právu a vyčlení peníze, aby zaplatil tvůrcům a novinářům za práci, která generuje příjmy této platformy.

21. 3. 2019

Regulační orgány EU pokutují Google částkou 1,7 miliardy dolarů za blokování reklamních konkurentů

Google není předmětem kritiky jen v oblasti autorského práva, což se snaží řešit nová evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, o které bude příští týden hlasovat Evropský parlament. Ještě důležitějším je donucení Googlu a dalších platforem k dodržování pravidel hospodářské soutěže obvyklým v našem prostoru. K tomu má pomoci nová legislativa v oblasti hospodářské soutěže, ale již nyní podniká Evropská komise kroky k tomu, aby dosáhla dodržování alespoň stávajících norem.

21. 3. 2019

Směrnice o copyrightu na jednotném trhu internet neohrozí

Unie vydavatelů považuje za nutné reagovat na některá vystoupení odpůrců úpravy zvláštního práva vydavatele podle čl. 11 navrhované Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

21. 3. 2019

Viditelnost televizních reklam pod mikroskopem

Viditelnost televizních reklam je zpochybňována, protože nové výzkumy naznačují, že 1/3 reklam v televizi není nikým sledována a že stále více roste poptávka ze strany manažerů televizního průmyslu po společných standardech pro měření viditelnosti reklam v televizi a videu.

19. 3. 2019

Agentura AFP vyzývá evropské novináře a vydavatele k aktivní podpoře autorského práva

V souvislosti s rostoucími veřejnými akcemi odpůrců nové evropské směrnice o autorském právu zaměřenými na vyvolání negativních společenských nálad vůči této pro vydavatele novináře nanejvýš potřebné legislativní normě vyzvala francouzská tisková agentura AFP novináře a vydavatele k tomu, aby také aktivněji veřejně vystoupili se svými argumenty.

18. 3. 2019

Boj o autorská práva vstupuje do horké fáze

Odpůrci směrnice o autorském právu ztrácí i poslední zbytky slušnosti a přecházejí od pusté demagogie k výhrůžkám. Poslanci Evropského parlamentu Axelu Vossovi z německé Křesťanskodemokratické unie a členovi frakce Evropské lidové strany, který je parlamentním zpravodajem EP k návrhu směrnice je vyhrožováno pumovým útokem na jeho poslaneckou kancelář.

17. 3. 2019

Evropský parlament schválil Evropský akt o přístupnosti

Evropský parlament přijal 13. března 2018 Evropská akt o přístupnosti, který upravuje pravidla o zpřístupnění informací v digitální oblasti osobám se zdravotním postižením, zejména se smyslovou nedostatečností. Přijetí aktu přivítali například vydavatelé knih v jednotlivých evropských zemích, jak oznámila jejich evropská asociace – Federace evropských nakladatelů.

15. 3. 2019

Více než 260 profesních asociací z evropských zemí podporuje směrnici o autorském právu

V Evropském parlamentu proběhne ve dnech 25. až 28. března 2019 zasedání, na kterém se bude pravděpodobně hlasovat o konečné podobě evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má zásadní význam pro budoucí vývoj a podobu mediálního trhu v zemích Evropské unie. Pro vydavatele a novináře je důležité zejména to, že směrnice v článku 11 přináší odvozená autorská práva také vydavatelům tisku, kteří díky tomu budou moci lépe prosazovat své právo k obsahu v případě jeho dalšího komerčního užívání a formou licencí nebo podobným způsobem získávat podíl na příjmech jiných subjektů, zejména digitálních platforem, které dosud ve svých službách vydavatelský obsah užívají bezplatně.

14. 3. 2019

Big Tech se příjmů z reklamy dobrovolně nevzdá

Druhý rozhovor internetového magazín Flowee s výkonným ředitelem Unie vydavatelů týkající se autorského práva v digitální prostředí se soustřeďuje na stupňující se odpor různých sil vedených digitálními platformami před klíčovým hlasováním Evropského parlamentu o přijetí směrnice.