Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Členské akce  | Média a ekonomika: východiska pro rok 2012

20. 10. 2011

Média a ekonomika: východiska pro rok 2012

pozvánkaDne 20. října 2011 uspořádala Sekce časopisů Unie vydavatelů třetí letošní brunch časopisů, kterého se zúčastnilo 88 posluchačů. Jako tradičně se toto poslední letošní diskusní setkání vydavatelů, zadavatelů inzerce, mediálních agentur a dalších mediálních odborníků uskutečnilo se zaměřením na předpokládaný ekonomický vývoj v následujícím roce a jeho důsledky pro vývoj celého reklamního trhu i specifické důsledky pro vydavatele časopisů.

Většina příspěvků byla věnována různým pohledům na jednotlivé aspekty vývoje mediálního trhu v roce 2012 a na širší pohled na vývoj trhu v celoevropské nebo celosvětové perspektivě.

Širokou a mnohavrstevnou problematiku souvislosti celkového ekonomického vývoje a jeho důsledků až na úroveň jednotlivých vydavatelství shrnul v úvodním vystoupení šéfredaktor týdeníku Euro Pavel Páral. Následně byly představeny prezentace výzkumných a mediálních agentur. Ředitel GfK Czech Ondřej Tomas upozornil na důsledky ekonomické krize pro změnu chování spotřebitelů a potřebu, aby tyto změny reflektoval reklamní trh včetně rozhodování o reklamních kanálech a podobně.

Více či méně optimistický výhled vývoje reklamních investic v roce 2012 prezentovali zástupci mediálních agentur Jiří Svoboda (MEC Czech Republic), Marek Hofhanzl (GroupM) a Jan Matějka (Médea Research). Údaje o vývoji a trendu českého reklamního trhu konfrontovali s vývojem v dalších zemích T. Bičík (Admosphere) a M. Štochl (konzultant Kantar Media).

Program prezentací zakončil svým vystoupením šéfredaktor týdeníku Marketing & Media D. Köppl. K jeho vystoupení, v němž upozornil na mnohé formy vzájemného nepochopení ve vzájemných vztazích mediálních agentur a vydavatelů, proběhla také největší diskuse, v níž zástupci mediálních agentur hájili zejména princip odpovědnosti agentur vůči klientům, který existuje i za podmínek, kdy jsou agentury de facto financovány především médii.

Účastníci měli také prostřednictvím ankety možnost vyjádřit své odhady vývoje reklamních investic do jednotlivých médiatypů v roce 2012.Prezentace:

Ondřej Tomas - GfK Czech

Tomáš Bičík - Admosphere

Michal Štochl - konzultant Kantar Media

Jan Matějka - Médea Group

Marek Hofhanzl - GroupM

Jiří Svoboda - MEC Czech Reublic

Daniel Kőppl - Marketing&MediaFotky z brunche:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Výsledná tabulka účastníků:

tabulka