Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Členské akce  | Brunch časopisů - Interaktivní periodika

24. 6. 2011

Brunch časopisů - Interaktivní periodika

pozvánka

Pod názvem Interaktivní periodika s dodatkem čtečky, tablety a chytré telefony jako příležitost pro vydavatele a inzerenty proběhl dne 24. června 2011 již šestý brunch časopisů, jejichž pořádání zahájila Sekce časopisů Unie vydavatelů právě před dvěma lety.

Smyslem tohoto brunche bylo prezentovat a seznámit vydavatele a zástupce mediálních agentur, zadavatelů reklamy, výzkumu trhu i dalších specializací s tím, jaké možnosti dávají nové digitální technologie šíření obsahu periodik v jiné než tištěné formě a jak to otevírá možnosti pro další hráče na mediálním trhu - například pro zadavatele reklamy a mediální agentury při publikování reklamních sdělení zcela nového interaktivního typu.

Důraz byl kladen na seznámení posluchačů s úspěšnými příklady realizace zajímavých mediálních produktů využívajících nové technologie a to jak v zahraničí, tak i u nás. Dalším tématem byla otázka očekávání čtenářů a reakce vydavatelů na požadavky tak, aby se podařilo vytvořit zajímavý obsah, ale také úspěšný obchodní model. Pozornost byla částečně věnována také měření efektivity využívání digitálních kanálů šíření obsahu. V neposlední řadě byla věnována pozornost tomu, co nabízí nová média inzerentům a jak mohou vydavatelé zvyšovat nebo stabilizovat své inzertní příjmy prostřednictvím využívání dalších platforem poskytování reklamního obsahu mimo klasickou tištěnou nebo typickou internetovou inzerci.

Vzhledem k širokému spektru témat se na brunchi setkala řada prezentátorů, kteří představili různé zkušenosti a pohledy, pokud jde o využití čteček, tabletů a chytrých telefonů při poskytování obsahu produkovaného vydavateli.

Po zahájení brunche představil svoji prezentaci pan Richard Hospodský z GfK Czech, který se zaměřil na informace o tržním zastoupení především iPadů na americkém trhu v období od jejich uvedení na trh. O zahraniční zkušenosti, zejména pak nejzajímavější projekty využívající unikátní vlastnosti nových platforem upozornil ve své prezentaci Erik Best, který jako příklad použil řešení Financial Times. Prezentace jistě přinesla inspiraci i konkrétní poznatky těm vydavatelům, kteří o využití čteček, tabletů nebo mobilních telefonů při šíření svých produktů uvažují, ale neví přesně, jak postupovat a jak učinit právě svůj projekt co nejatraktivnější. O konkrétním využití iPadů a pro ně na míru vytvořených aplikací hovořil šéfredaktor odborného serveru Lupa.cz Patrick Zandl.

Jak již bylo řečeno, na programu brunche byla i další témata související s obchodním využitím obsahu šířeného novými mediálními kanály. Otázkou, jak mohou využít tyto technologie zadavatelé reklamy při své komerční prezentaci se zabýval Jan Poštulka z agentury Omnicom Media Group, který zahájil druhou část programu brunche otevřenou po předchozí diskusi k prvnímu bloku prezentací. V rámci druhého bloku vystoupili ještě David Beška, který vede interaktivní média ve vydavatelství Sanoma Media Praha. Publisherka časopisu Respekt Adéla Pittsová z vydavatelství Economia hovořila o zkušenostech s realizací iPadové aplikace časopisu Respekt. Blok pak zakončil šéfredaktor časopisu Chip Josef Mika, který představil poznatky získané z počátků provozu iPadové verze časopisu Chip vydavatelství Burda Praha.

Brunch moderovala a diskusi řídila Hana Huntová.

Že bylo téma brunche zvoleno správně potvrdila vysoká účast. Zájemců o brunch bylo tolik, že i přes vnějšími okolnostmi vynucenou změnu již dříve ohlášeného termínu brunche, nebylo možno vyhovět všem zájemcům o účast. Nakonec se brunche zúčastnilo více než 90 osob. Účastníci si podle svých vyjádření v účastnických dotaznících z brunche odnesli řadu obecných i dílčích poznatků o využití nejnovějších technologií. Nelze zapomenout ani na další efekt brunche, který ukázal zástupcům vydavatelů, že jejich činnost má i pro budoucnost smysl a může být také z ekonomického hlediska efektivní, pokud se naučí vhodným způsobem využívat všech možností, které jim nabízí rozvoj technologie.

Zájemci se mohou seznámit s jednotlivými prezentacemi na webové stránce www.unievydavatelu.cz. Zde také později naleznou videozáznam nejdůležitějších okamžiků jednotlivých vystoupení a diskuse.

Příští brunch časopisů se uskuteční v říjnu 2011 a bude obsahově zaměřen na perspektivy vývoje ekonomiky a reklamního trhu v roce 2012.

Kontakt: Unie vydavatelů, o. s., Na Pořiči 30, 110 00 Praha 1, tel.: 222 329 730, 296 325 642, e-mail: unie@unievydavatelu.cz


Prezentace:

Richard Hospodský - GfK Czech

Patrick Zandl - Lupa.cz

Jan Poštulka - OMD

David Beška - Sanoma Media Praha

Adéla Pittsová - Economia

Josef Mika - Burda Praha1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12