Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Relevance a důvěryhodnost

Klíčem k tomu, jak dosáhnout relevance, je izolovat homogenní skupinu diváků do rozumného počtu a komunikovat aspekty reklamní značky, která je pro tu danou skupinu významná.

To vyžaduje, aby média mířila na diváky s ohledem na jejich hodnoty, postoje a zájmy.

Hearst Magazines’ Engagement Factor Study (2005), která se zaměřila na výzkum osob ve věku od 18 do 54 let, zjistila, že významnost časopisecké inzerce je mnohem větší než významnost inzerce na internetu či v televizi.

Časopisecká inzerce 60%
TV reklama 38%
Internetová inzerce 28%


Zdroj: Hearst Magazines’ Engagement Factor Study (2005)

Studie Absorbing Media (PPA 2002) potvrdila předešlá zjištění. Časopisecká inzerce byla považována za nejvýznamnější z hlediska jejího spotřebitele. Zhruba 50 procent publika potvrdilo větší významnost časopisecké inzerce oproti televizní reklamě. Rozdíl mezi časopisy a internetem byl poté zhodnocen ještě jako větší.

Časopisecká inzerce je hodnocena jako významná i v oblasti nákupních preferencí publika. Lidé časopisy často užívají jako průvodce nakupováním.

Nakupování je také zásadním důvodem, proč si lidé časopisy kupují. Lidé si sledují časopisy jako svoje věrné agenty, kteří filtrují a třídí důvěryhodné informace, zdroje a nabídky. To, že je časopisecká inzerce považována za důvěryhodnější a hodnotnější, potvrdily i další studie.


Lidé mají mnoho zájmů a potřeb

Síla časopisů začíná u faktu, že lidé mají určité zájmy a potřeby, které se liší osobu od osoby.


Základní mediální potřeby

Henley Centre identifikovalo základní mediální potřeby, které rozdělilo do dvou hlavních kategorií: informačních a kulturních potřeb.


Informační potřeby

  • Nápomocné: informace potřebné pro běžný život - předpověď počasí, dopravní situace, otvírací a zavírací doby
  • Analytické: porozumění světu, formování názorů
  • Osvětové: udržování kontaktu se světem, národní a lokální události, přijímání informací
  • Sebezdokonalující: posilování sebevědomí, rozvoj schopností, zjišťování informací pro pozdější využití

Kulturní potřeby

  • Rituálové: udržování denní rutiny - vstávání, odchod do práce, relaxace po práci • Mít prodlevu, protože to ostatní dělají: absorbování médií, protože média jsou tady a protože i ostatní je používají
  • Relaxační: pasivní vnímání médií
  • Zábavné: nechat se bavit, být baven, mít radost
  • Eskapismus: osvobození jedince od starostí běžného dne

Velký výběr časopisů znamená, že mohou být uspokojeny nejrůznější čtenářské potřeby.

Narůstající počet časopisů neznamená pouze zdravý obchod, ale je i viditelným znakem vzrůstající fragmentarizace.

Zdroj: přeloženo z PPA Marketing