Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Čtení ti sluší

.

Projekt Čtení ti sluší

 

  Noviny ti sluší       Kniha ti sluší      Časopis ti sluší

  www.novinytislusi.cz                www.knihatislusi.cz                www.casopistislusi.cz

 

 

Projekt Čtení ti sluší je společnou akcí realizovanou ve spolupráci mezi Unií vydavatelů se Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN).

Cílem je podpořit zájem veřejnosti o důvěryhodný, kvalitní a profesionálně vytvářený obsah tištěných publikací – knih, novin a časopisů. Proto projekt probíhá pod společným mottem „Čteme s důvěrou“.

Ve dnech 23. dubna až 3. května 2020 budou mít všichni zájemci možnost objednat u vydavatelů, kteří tento projekt podporují, předplatné vybraných titulů za zvýhodněnou cenu. Aktuální podmínky mohou být ještě dále průběžně upřesňovány. 

Zvýhodnění se u jednotlivých titulů může lišit, a to s ohledem na rozhodnutí jejich vydavatelů.

Ve stejném období mohou zájemci o koupi některé knihy v ceně vyšší než 300 Kč uplatnit při jejím placení v síti vybraných knihkupců poukaz na částku ve výši 50 Kč.

Podrobnější aktuální informace, které reagují na omezení vzniklá v souvislostí s nouzovou situací díky šíření koronaviru a nemoci COVID-19 a omezují možnosti při nákupu knih, získáte na webové stránce www.knihatislusi.cz.
 

Proč se akce měla konat právě v období od 23. dubna do 3. května?

Na 23. dubna připadá Světový den knihy a autorských práv.

Slaví jej od roku 1995 více než 100 zemí světa. Jeho vyhlašovatelm je světová organizace UNESCO, která pro něj vybrala 23. duben, což je den, na nějž připadá úmrtí dvou klasiků světové literatury Williama Shakespeara a Miguela de Cervantese.

3. květen je zase Světovým dnem svobody tisku.

Tento významný den byl vyhlášen poprvé roku 1993 Organizací spojených národů. Připomíná přijetí Windhoecké deklarace která zdůrazňuje, že svoboda tisku a šíření informací patří mezi nezadatelná lidská práva definovaná Deklarací lidských práv OSN. V řadě zemí světa není svoboda tisku samozřejmostí. Dochází k pronásledování novinářů za jejich názory, často jsou dokonce vězněni, souzeni nebo je na ně vytvářen jiný nátlak, aby se vzdali naplňování svého poslání pravdivě informovat veřejnost. Někteří z nich dokonce položili při výkonu práce život.

Další důležitou skutečností, která spojuje oba pořadatele při realizaci tohoto projektu, je téma autorských práv.

V epoše digitální transformace médií a jejich nové budoucí podoby je proto nezbytně nutné přijmout také nová legislativní pravidla a zavést odpovídají formy ochrany autorů.

 

Vydavatelé tisku podporující projekt:
 

Affinity Media - Časopis Miminko
 

Burda InternationalCZ
 

Business Media CZ
 

JIK-05
 

RF Hobby
 

Profi Press

 

Projekt podporuje také distribuční společnost zajišťující dodávky tisku předplatitelům SEND Předplatné, jejímž prostřednictvím bude zajištěna administrace předplatného některých vydavatelů zapojených do projektu.

Dalším partnerem projektu je také společnost Mail Step poskytující služby vydavatelům a dalším subjektům