Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Základní informace

Unie vydavatelů zastupuje již více než 30 let v současné době celkem 42 vydavatelů tiskových publikací, kteří vydávají přibližně 300 tištěných titulů novin a časopisů a provozují na 200 publikacích internetových. Členové Unie vydavatelů vydávají až na dva tituly všechny deníky v ČR a dosahují přibližně 50 % podílu v produkci časopisů. Spolu se SPIR pak představují asi 80 % trhu poskytování internetového obsahu tiskových publikací.

Zásah tištěných titulů členů Unie vydavatelů podle výzkumu MEDIA PROJEKT, jehož většinovým  spolu zadavatelem Unie vydavatelů je, dosahuje více než 73 % populace ČR ve věku 12-79 let.

Členové Unie vydavatelů zaměstnávají více než 5 000 vydavatelských zaměstnanců. 


 

Právní forma a členská základna

Unie vydavatelů byla zaregistrována 10. 1. 1991 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání tiskových publikací včetně poskytování jejich obsahu prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky.

Od ledna 2016 se Unie vydavatelů stala zapsaným spolkem.

 

Členství

Členem Unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR, a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk či poskytuje obsah prostřednictvím některé digitální komunikační platformy. .

Stanovy Unie vydavtelů umožňují tři typy členství - řádné, přidružené a registrované - které se liší podle míry zapojení vydavatelů do činnosti spolku a podílu na financování jeho činnosti.

 

Orgány

Valná hromada,  správní rada, kontrolní komise. Jednání jménem Unie vydavatelů upravují stanovy.

 

Členství v mezinárodních organizacích

Světová asociace vydavatelů novin (WAN-IFRA), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP), Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Asociace evropských časopiseckých médií (EMMA).
 

Výkonný ředitel

Výkonným ředitelem Unie vydavatelů je od 1. 4. 2018 Ing. Václav Mach.

Zde najdete fotografie V. Macha, které pořídila Radka  Málková

Fotografie 1

Fotografie 2

Fotografie 3

Fotografie 4

Fotografie 5