Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
25. 6. 2019  |  17.47
Domácí stránka  | Aktuality  | Novela směrnice o audiovizuálních mediálních službách – dopis ministrovi kultury

Novela směrnice o audiovizuálních mediálních službách – dopis ministrovi kultury

Jak průběžně informuje na webové stránce Unie vydavatelů, probíhají v současné době jednání o novelizaci evropské směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Do jednání je zapojena Evropská komise, Evropský parlament a prostřednictvím Rady Evropy také jednotlivé země.

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách má velký význam nejen pro přímé poskytovatele těchto služeb, ale ovlivňuje celý mediální trh, protože její ustanovení mají vliv například na velikost distribučních toků v případě rozdělování inzertních investic mezi jednotlivé mediatypy a podobně.

Z toho důvodu je její projednávání předmětem zájmů všech evropských vydavatelů a zejména jejich evropských asociací EMMA a ENPA. Vydavatelé sledují ve vztahu k novelizaci směrnice tři hlavní cíle:

- aby bylo zachováno stávající vymezení, co je touto službou na základě principu hlavního účelu, čímž by bylo zaručeno, že se norma se všemi jejími náročnými ustanoveními nebude vztahovat například na dokumentární videa vkládaná do zpráv,

- aby nebylo rozšiřováno současné limitované umisťování tzv. jednotlivých reklamních spotů nad rámec výjimečných případů, jako jsou například sportovní pořady, do celého vysílacího času

- aby byla jasně stanovena povinnost členských zemí definovat časový úsek tzv. primetimu, pro nějž platí omezení vysílání reklamy na 20 % vysílacího času.

Unie vydavatelů se připojila ke kampani vydavatelských asociací z jednotlivých zemí EU a obrátila se dopisem na ministra kultury ČR I. Šmída s dopisem, kde upozorňuje na požadavky evropských vydavatelů a na možná nebezpečí pro kvalitu a rozmanitost tisku vyvolaná jejich nerespektováním.

zdroj: vlastní zpráva