Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Členské akce

Členské akce

17. 6. 2010

INVESTOVAT DO VÝZKUMŮ TRHU SE VYPLATÍ

A nejen do výzkumů jako takových, ale také do jejich inovace, rozvoje a zacílení na konkrétní skupiny jejich uživatelů. To jsou hlavní poznatky z druhého letošního brunche, který uspořádala Sekce časopisů Unie vydavatelů dne 17. června 2010 pod názvem „Vyplatí se mediální výzkum?“.

25. 3. 2010

SÍLA USPĚŠNÉ KOMUNIKACE TKVÍ V SYNERGIÍ RŮZNÝCH TYPŮ MÉDIÍ

Dne 25. března 2010 uspořádala Sekce časopisů Unie vydavatelů v Praze časopisecký brunch na téma Pět trendů, které mění mediální svět s podtitulem „Mýty o nových médiích, fragmentace médií, psychologie čtenáře digitálního věku“. Akce se zúčastnilo více než devadesát zástupců zadavatelů reklamy, mediálních agentur a vydavatelů. Celou akci moderovala mediální konzultantka Hana Huntová.

19. 6. 2009

KRIZE REKLAMNÍHO TRHU A AKTIVIZACE VYDAVATELŮ ČASOPISŮ K JEJÍMU PŘEKONÁNÍ

V pátek 19. června 2009 uspořádala Sekce časopisů Unie vydavatelů v konferenčním centru U Hájků poprvé nový typ diskuzního setkání vydavatelů, zadavatelů a mediálních agentur, časopisecký brunch. Poprvé byl brunch nazván Krize reklamního trhu a aktivizace vydavatelů časopisů k jejímu překonání. Setkání se účastnila téměř stovka zástupců vydavatelství, mediálních agentur a zadavatelů inzerce. Akci moderovala nezávislá konzultantka Hana Huntová.