Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Členské akce  | KRIZE REKLAMNÍHO TRHU A AKTIVIZACE VYDAVATELŮ ČASOPISŮ K JEJÍMU PŘEKONÁNÍ

19. 6. 2009

KRIZE REKLAMNÍHO TRHU A AKTIVIZACE VYDAVATELŮ ČASOPISŮ K JEJÍMU PŘEKONÁNÍ

V pátek 19. června 2009 uspořádala Sekce časopisů Unie vydavatelů v konferenčním centru U Hájků poprvé nový typ diskuzního setkání vydavatelů, zadavatelů a mediálních agentur, časopisecký brunch. Poprvé byl brunch nazván Krize reklamního trhu a aktivizace vydavatelů časopisů k jejímu překonání. Setkání se účastnila téměř stovka zástupců vydavatelství, mediálních agentur a zadavatelů inzerce. Akci moderovala nezávislá konzultantka Hana Huntová.

Do diskuzního panelu zasedli Tomáš Renč z Mediaedge:cia, Vít Smékal z Omnicom Media Group, Ondřej Novák z Universal McCann, Martina Říhová ze Starcom Media Vest Group, Martin Jamrich, ředitel vydavatelství Svět tisku, Pavel Rusý z GfK Praha, dále zástupci zadavatelů inzerce Regina Sehnalová ze společnosti Telefónica O2, Jaroslav Cír ze společnosti Perfectcrowd a též ředitelé vydavatelství Bronislav Kvasnička (Hachette Filipacchi 2000), Tomáš Tkačík (Business Media CZ), Petra Fundová (Burda Praha) a ředitel inzerce Bauer Media Ivo Jerák.

První část brunche byla zaměřena na účinnost tiskové reklamy. První předběžné výsledky druhé etapy výzkumu účinnosti tiskové reklamy v časopisech realizovaného pro Sekci časopisů Unie vydavatelů společností GfK Praha zde prezentovali Tomáš Tkačík společně s Pavlem Rusým.

Ve druhé části brunche se diskutovalo o tom, jak zadavatelé reagují na pokles objemu prostředků na marketing a reklamu a na druhé straně o strategiích vydavatelů, jejichž prostřednictvím se snaží oslovit stávající i nové klienty a přesvědčit je o výhodách inzerce v jejich titulech. Součástí druhé části byly i čtyři prezentace přednesené Jiřím Palyzou (Burda Praha), Ivo Jerákem (Bauer Media), Hynkem Paťorkem (Business Media CZ) a Bronislavem Kvasničkou (Hachette Filipacchi 2000). Následná diskuze navíc ukázala, že internet nemusí být nutně nepřítelem a konkurentem tisku, ale že se naopak může s tiskem velmi dobře doplňovat.

Hlavním posláním brunche bylo zamyslet se nad situací, ve které se v současné době nachází časopisecký trh. Většina diskutujících účastníků se shodla na tom, že přes veškeré obtíže, kterým musí tištěná média čelit, jsou časopisy stále vnímány jako reklamní médium účinné a vitální a především jako médium, které ještě zdaleka neřeklo své poslední slovo.

 

Prezentace v pdf