Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Časopisy  | Časopisecké brunche  | 11. BRUNCH UNIE VYDAVATELŮ - SOUBOJ TITÁNŮ

22. 8. 2013

11. BRUNCH UNIE VYDAVATELŮ - SOUBOJ TITÁNŮ

pozvánka

Dne 22. srpna 2013 proběhl v konferenčním centru Hub jedenáctý brunch Unie vydavatelů s příznačným názvem Souboj titánů, v němž se o přízeň publika utkali zástupci tisku, televize a internetu. Tématem tohoto již tradičního diskusního setkání mediálních profesionálů, vydavatelů, reklamních zadavatelů a mediálních agentur byly komunikační efekty jednotlivých mediatypů a jejich výhody a budoucnost v rámci reklamních investic. 
V pomyslném souboji se proti sobě postavili přednášející za tištěná média Libuše Šmuclerová (Ringier Axel Springer CZ) a Tomáš Tkačík (Business Media CZ); zástupci internetu Michal Feix (Seznam.cz) a Pavel Vopařil (Centrum Holdings) a představitelé televize Petr Majerik (AT Media) spolu se Zuzanou Zvěřinovou (TV Nova). Uvedení panelisté pak ve svých prezentacích představili výhody svého média ve srovnání s ostatními mediatypy využitím dat z tuzemských i zahraničních výzkumů, odborných informací i vlastních profesních zkušeností. 
Představitelé internetu Pavel Vopařil a Michal Feix ve své úvodní prezentaci zdůraznili jako základní výhody online médií zejména inovativnost, flexibilitu a z pohledu inzerentů bezkonkurenční možnosti cílení na žádané publikum. Zároveň uvedli, že uživatelé internetu nechtějí za standardní internetový obsah platit, nicméně jsou ochotni zaplatit za určitou specifickou přidanou hodnotu. V následné diskusi, do které se zapojilo i publikum, dodala Kateřina Hrubešová (SPIR), že internet v současné době představuje mnohem větší konkurenci pro televizi než pro tisk.
Libuše Šmuclerová a Tomáš Tkačík jako zástupci tisku zdůraznili ve svém vystoupení, že přes všechny panující dohady o zániku tisku, čtou tištěná média ve srovnatelné míře lidé všech věkových kategorií a zejména časopisy si udržují stále relativně stabilní počty svých čtenářů. Mezi základní výhody tisku ve srovnání s ostatními médii zahrnuli prezentující skutečnost, že k tištěným titulům se čtenáři mohou opakovaně vracet, při čtení musejí být aktivní, nelze jen pasivně konzumovat a tištěná reklama je zdaleka nejlépe tolerována. 
Petr Majerik jako představitel televize ve své prezentaci uvedl jako zásadní výhodu svého mediatypu fakt, že se jedná o celoplošné médium s možností nejrychlejšího zásahu více než 80 % populace. Mezi další nezpochybnitelné výhody televize podle něj patří četnost opakování reklamního sdělení, nejvyšší zapamatovatelnost reklamy a v neposlední řadě i čím dál přesnější cílení na jednotlivé segmenty publika díky nově vznikajícím digitálním kanálům.
Po první sérii přednášek a diskusí následoval druhý blok prezentací, ve kterém se představitelé jednotlivých mediatypů pokoušeli zodpovědět otázku, kde budou daná média za pět let. Všichni panelisté se víceméně shodli, že v budoucnosti lze očekávat vzájemné sbližování a propojování mediálních kanálů. „Rozdělení na mediatypy je do jisté míry iluze,“ poznamenal zástupce internetu Michal Feix. S tím souhlasila i představitelka televize Zuzana Zvěřinová, která vidí budoucnost médií v propojení sdělení skrze různé komunikační kanály. Sbližování médií nelze nicméně ztotožnit se zánikem určitých mediatypů, jak upozornila Libuše Šmuclerová, podle níž tištěná média nikdy zcela nezaniknou, jelikož člověk archetypálně potřebuje věci fyzicky vlastnit.

 

Fotky:

1

2

3

4

 

Prezentace:

TISK - L. Šmuclerová - Ringier Axel Springer CZ
            T. Tkačík - Business Media CZ

INTERNET 1.část2.část - M. Feix - Seznam.cz
                                            P. Vopařil - Centrum Holdings

TELEVIZE - J. Pištěk - TV NOVA - prezentace
                      P. Majerik - AT Media - prezenatce