Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Novinky  | Jste dobře připraveni na GDPR?

19. 9. 2017

Jste dobře připraveni na GDPR?

Unie vydavatelů věnuje vývoji legislativního prostředí, které souvisí s vydavatelskou činností, značnou pozornost. V roce 2016 Evropský parlament schválil nové nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), které bude účinné od 25. května roku 2018.

Toto nařízení se dotkne prakticky každého, fyzické či právnické osoby, tedy naprosto všech, kteří zpracovávají osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení, mohou povinným subjektům hrozit vysoké pokuty.

Unie vydavatelů proto uspořádala 14. září 2017 konferenci pod názvem „Ochrana osobních údajů –
jste dobře připraveni na GDPR?“
, na které její účastníky s tímto novým nařízením, kterému se budou muset všechny subjekty povinně přizpůsobit, seznámila.

Mediální partneři akce – časopis Marketing & Media a odborný server MediaGuru.cz.

Na konferenci vystoupili přední odborníci zabývající se problematikou ochrany osobních údajů, jak z pohledu práva, tak i z pohledu kybernetické bezpečnosti. Se základními východisky a principy nového nařízení seznámila účastníky konference členka pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů Mgr. Eva Škorničková. Na téma GDPR a budoucí redakční praxe pohovořil člen Rady pro mediální právo Mgr. Petr Tkadlec a JUDr. Vladan Rámiš, předseda této Rady účastníky konference seznámil se specifiky ochrany osobních údajů ve vydavatelském sektoru a s dalším krokem, kterým bude e-privacy. Na závěr vystoupil s přednáškou na téma kybernetická a informační bezpečnost prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti ing. Aleš Špidla.

Mimořádně úspěšná konference tak svým účastníkům poskytla prostřednictvím špičkových odborníků kvalitní a všestranný pohled na problematiku implementace nového nařízení o ochraně osobních údajů do jejich praxe.

Prezentace přednášejících:

GDPR_Eva Škorničková

GDPR a budoucí redakční praxe_Petr Tkadlec

GDPR – specifika vydavatelské praxe II_Vladan Rámiš

Kybernetická a informační bezpečnost_Aleš Špidla