Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Francouzský antimonopolní úřad vyměřil Googlu pokutu 250 milionů eur

20. 3. 2024

Francouzský antimonopolní úřad vyměřil Googlu pokutu 250 milionů eur

Paříž 20. března (ČTK) - Francouzský antimonopolní úřad vyměřil americké internetové společnosti Google pokutu 250 milionů eur (6,3 miliardy Kč) kvůli pochybením v oblasti duševního vlastnictví ve vztazích s vydavateli. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Společnost Google se podle zprávy v rámci snahy o urovnání sporu zavázala, že nebude zjištění úřadu zpochybňovat, a navrhla řadu nápravných opatření.

Pokuta souvisí se sporem ohledně plateb za mediální obsah, který odstartovaly stížnosti předních francouzských zpravodajských organizací, včetně agentury AFP. Antimonopolní úřad v této kauze už v roce 2021 vyměřil společnosti Google pokutu 500 milionů eur.

Podle agentury Reuters se zdálo, že spor byl vyřešen dohodou z roku 2022, v rámci které Google souhlasil se stažením odvolání proti pokutě 500 milionů eur a slíbil nápravná opatření. Antimonopolní úřad ale v dnešní zprávě uvedl, že firma porušila některé podmínky dohody o urovnání sporu, včetně závazku, že bude s vydavateli jednat v dobré víře a poskytovat transparentní informace.

Francouzské mediální společnosti firmu Google dlouho obviňovaly, že těží z dominantního postavení svého stejnojmenného internetového vyhledávače a že se snaží vyhnout dodržování zákonů na ochranu autorských práv. Stížnost k antimonopolnímu úřadu v této záležitosti podaly v roce 2019. Argumentovaly tím, že k růstu tržeb firmy z reklamy přispívá používání výňatků z jejich zpravodajského obsahu.

Rozhodnutí francouzského antimonopolního úřadu je k dispozici zde.

pmh spr

Zdroj: převzato ze zprávy ČTK z 20. 3. 2024

 

Překlad tiskové zprávy antimonopolného úřadu je zde:

 

Vedlejší práva vydavatelů: Francouzský antimonopolní úřad udělil společnosti Google pokutu 250 milionů eur za nedodržení některých svých závazků přijatých v červnu 2022

Francouzský antimonopolní úřad Autorité de la concurrence uložil společnostem Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd a Google France (dále jen společně "Google") pokutu ve výši 250 milionů eur za nesplnění některých závazků, které byly rozhodnutím 22-D-13 ze dne 21. června 2022 prohlášeny za závazné.

Jedná se o čtvrté rozhodnutí vydané úřadem v této věci za poslední čtyři roky. Tato rozhodnutí přicházejí v souvislosti s přijetím francouzského zákona ze dne 24. července 2019 o vedlejších právech vydavatelů souvisejících s právem autorským (kterým se provádí směrnice EU o autorském právu a právech s ním souvisejících ze dne 17. dubna 2019), jehož cílem je vytvořit nezbytné podmínky pro vyvážená jednání mezi tiskovými agenturami, vydavateli a digitálními platformami. Cílem tohoto legislativního rámce bylo nově definovat sdílení výnosů z hodnoty vydavatelského obsahu mezi těmito aktéry ve prospěch subjektů působících v tiskovém odvětví a řešit hluboké změny, které již několik let ovlivňují odvětví tisku, zejména růst digitálního publika, který je spojen s poklesem nákladu tištěných tiskových publikací, a skutečnost, že významný podíl na výnosech z reklamy nyní získávají především hlavní digitální platformy.

Poté, co v dubnu 2020 nařídil úřad předběžná opatření ve formě soudních zákazů (rozhodnutí 20-MC-01 ze dne 9. dubna 2020 / viz tisková zpráva ), úřad shledal, že společnost Google tyto soudní příkazy nedodržela, a uložil jí pokutu ve výši 500 milionů EUR, jakož i nařídil společnosti Google, aby pod penále splnila původní soudní příkazy (rozhodnutí 21-D-17 ze dne 12. července 2021 / viz tisková zpráva ).

Následně úřad v rozhodnutí 22-D-13 (viz tisková zpráva ) ze dne 21. června 2022 přijal na dobu pěti let, kterou lze jednou prodloužit, závazky navržené společností Google k ukončení vyjádřených obav z narušení hospodářské soutěže. V této souvislosti úřad schválil jmenování společnosti Accuracy správcem pro monitorování souladu, který bude sledovat a dohlížet na plnění závazků společnosti Google.

V tomto posledním rozhodnutí úřad uložil společnosti Google pokutu za to, že porušila svůj závazek spolupracovat se správcem dohledu a nesplnila čtyři ze svých sedmi závazků, jejichž cílem bylo zaručit následující zásady:

  • jednat v dobré víře na základě transparentních, objektivních a nediskriminačních kritérií do tří měsíců (závazky č. 1 a 4);
  • poskytovat tiskovým agenturám a vydavatelům informace potřebné k transparentnímu posouzení jejich odměn za související práva (závazek č. 2);
  • přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby jednání neovlivnila jiné hospodářské vztahy mezi společností Google a tiskovými agenturami a vydavateli (závazek č. 6).

Pokud jde o službu umělé inteligence "Bard", kterou společnost Google spustila v červenci 2023, úřad zejména zjistil, že společnost Bard využila obsah od tiskových agentur a vydavatelů k trénování svého základního modelu, aniž by o tom informovala tyto agentury nebo úřad. Společnost Google následně spojila používání dotčeného obsahu svou službou umělé inteligence se zobrazováním chráněného obsahu tím, že nenavrhla technické řešení, které by tiskovým agenturám a vydavatelům umožnilo odmítnout používání jejich obsahu společností Google pro službu Bard, aniž by to ovlivnilo zobrazování obsahu chráněného právy souvisejícími s jinými službami Google, čímž omezila možnost tiskových agentur a vydavatelů vyjednávat o spravedlivé a přiměřené licenční odměně.

S ohledem na tato porušení uložil úřad pokutu ve výši 250 milionů eur společnostem Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd a Google France. Vzhledem k tomu, že se společnost Google zavázala, že nezpochybní skutkové okolnosti, mohla využít postupu při narovnání. Společnost Google rovněž navrhla řadu nápravných opatření k řešení některých porušení zjištěných úřadem Autorité de la concurrence.