Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Prohlášení profesních organizací evropského kreativního odvětví k nařízení o umělé inteligenci

13. 3. 2024

Prohlášení profesních organizací evropského kreativního odvětví k nařízení o umělé inteligenci

K dnešnímu schválení evropského nařízení o umělé inteligenci (AI Act) Evropským parlamentem vydala skupina profesních asociací evropského kreativního průmyslu prohlášení, v němž vítají schválení nařízení a děkují jeho poslancům za roli, kterou sehráli při podpoře evropských tvůrců a držitelů autorských práv v průběhu legislativního procesu.

V této souvislosti prohlášení zdůrazňuje, že nařízení poskytuje držitelům práv poprvé nástroje k vymáhání jejich práv, včetně povinností poskytovatelů systémů obecné umělé inteligence (GPAI), aby:

  • zpřístupnili dostatečně podrobný přehled děl používaných pro školení jejich modelů,
  • uchovávali podrobnou technickou dokumentaci,
  • prokazovali, že zavedli zásady zajišťující soulad s autorským právem EU, bez ohledu na to, kde získali data nebo kde trénovali a vyvíjeli své modely umělé inteligence.

Signatáři prohlášení uvádí, že „i když tyto povinnosti představují první krok pro držitele autorských práv k prosazování těchto práv, vyzýváme Evropský parlament, aby nadále podporoval rozvoj odpovědné a udržitelné umělé inteligence tím, že zajistí, aby tato důležitá pravidla byla uplatňována smysluplným a účinným způsobem v souladu s cílem nařízení“.


Zde najdete plný text prohlášení v angličtině.

 

Signatáři prohlášení jsou: