Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | FIPP World Media Congress 2024

20. 2. 2024

FIPP World Media Congress 2024

Ve dnech 4. až 6. června 2024 proběhne v portugalském Cascais letošní 46. světový kongres časopiseckých médií. Pořadatelem je mezinárodní asociace vydavatelů časopisů FIPP a agentura Mx3.

Kongres je nejvýznamnějším každoročním setkáním zástupců časopiseckého odvětví ze všech částí světa. Řečníci budou v jednotlivých programových částech kongresu analyzovat současný stav odvětví a představí nové trendy, případové studie věnované konkrétním inovacím i pohled na budoucí vývoj odvětví. Přínosem kongresu je seznámení s možnostmi, jak rychle adaptovat nové trendy a nápady a čelit tak nebezpečím vyvolaným měnícím se prostředím. Kongres umožňuje osobní setkání a přímou diskusi s těmi, kdo se přímo podíleli na vývoji jednotlivých inovací, které budou na kongresu představeny.

Další informace ke kongresu jsou publikovány na jeho webové stránce zde.

Členové České unie vydavatelů (ČUV) se mohou kongresu zúčastnit díky členství ČUV ve FIPP za zvýhodněnou cenu.

Účastnický poplatek pro nečleny činí v současné době 1197 euro, ale členská účastnická cena, kterou mohou získat, představuje 997 euro. V případě zájmu o účast více než 5 osob bude vytvořena skupina, jejíž účastníci mohou získat ještě výhodnější cenu ve výši 797 euro.

V případě zájmu o účast se obracejte přímo na výkonné pracoviště ČUV na adresu unie@unievydavatelu.cz co nejdříve, abychom mohli vytvořit skupinu delegátů nebo případně vám zajistit účast za zvýhodněný členský poplatek.

  Zdroj: vlastní zpráva