Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Otevřený dopis Světové asociace vydavatelů zpravodajství premiéru Petru Fialovi

25. 5. 2023

Otevřený dopis Světové asociace vydavatelů zpravodajství premiéru Petru Fialovi

Světová asociace vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA zaslala otevřený dopis předsedovi vlády ČR Petru Fialovi a ministru kultury Martinu Baxovi, ve kterém vyjadřuje znepokojení nad návrhem české vlády zvýšit v rámci ozdravění státních financí sazbu DPH za prodej novin ze současných 10 na 21 %.

V dopise podepsaném generálním ředitelem WAN-IFRA Vincentem Peyrégnem se mimo jiné uvádí:

„Z pohledu mnohaleté zkušenosti můžeme bez váhání konstatovat, že iniciativa vlády ČR zhorší situaci vydavatelů a sníží dostupnost tisku jako zdroje kvalitních a profesionálních informací pro české občany. Je to poselství, které by hlasitě rezonovalo mezi našimi mezinárodními členy a vytvořilo dramatický precedens pro ostatní země, které by mohly být v pokušení následovat váš příklad.“

WAN-IFRA vyzývá vládu ČR, aby v návrhu provedla změnu a přeřadila tiskové publikace také do nulové sazby DPH, jak navrhuje u knih.

Posláním WAN-IFRA - Světové asociace vydavatelů zpráv je chránit po celém světě práva novinářů a vydavatelů na provozování nezávislých médií. WAN-IFRA poskytuje svým členům odborné znalosti a služby, aby mohli inovovat svou činnost a prosperovat v digitálním světě při plnění své klíčové role ve společnosti. Asociace má své zastoupení v OSN, UNESCO a Radě Evropy. WAN-IFRA sdružuje přední světové vydavatele zpravodajského obsahu a 60 národních asociací vydavatelů na všech kontinentech, kteří zastupují 18 000 titulů ze 120 zemí. www.wan-ifra.org.

Již 19. května 2023 vyzvaly českou vládu evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a evropská asociace vydavatelů časopisů (EMMA), aby zařadila noviny a časopisy do nulové sazby DPH, stejně jako to učinila v případě knih. V dopise asociace upozorňují na řadu negativních dopadů zvýšení sazby DPH pro tisk, například pokud jde o rozšíření prostoru pro šíření dezinformací. Uvádí také mj., že daňový přínos opatření bude velmi nízký. „Více než dvojnásobné zvýšení sazby DPH u novin povede k výraznému zvýšení jejich ceny a jednoznačně způsobí snížení dostupnosti novin a časopisů pro občany ČR. Domníváme se, že finanční přínos tohoto zvýšení sazeb pro státní rozpočet by byl v případě prodejů periodického tisku nepatrný. Stejně tak bychom rádi upozornili na to, že zvýšení ceny tisku se nevyhnutelně negativně projeví na tržbách, což v konečném důsledku znamená, že se sníží daňové příjmy pro stát,“ stojí v dopise EMMA a ENPA.


Plný text tiskové zprávy je zde.

Odkaz na dopis WAN-IFRA v angličtině

Překlad dopisu WAN-IFRA do českého jazyka.