Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Unie vydavatelů má novou předsedkyni správní rady, je jí Libuše Šmuclerová

5. 1. 2023

Unie vydavatelů má novou předsedkyni správní rady, je jí Libuše Šmuclerová

Na prvním zasedání správní rady Unie vydavatelů 4. ledna 2023 zvolila správní rada nové vedení Unie vydavatelů na nacházející dvouleté období 2023–2024. Předsedkyní správní rady byla jednomyslně zvolena PhDr. Libuše Šmuclerová, předsedkyně představenstva Czech News Center. Do funkce místopředsedy správní rady byl i na další funkční období rovněž jednohlasně potvrzen Ing. Tomáš Tkačík, jednatel a generální ředitel vydavatelství Business Media CZ.  

„Mediální svět je víc než kterákoli jiná industrie pevně svázán se změnami společnosti. Nejenže musel čelit covidu, zásadně se ho dotýká energetické krize, ale pokud má dostát své roli, musí obstát v nástupu nových technologií, v oslovování čtenářů v konkurenci velkých nadnárodních platforem. Média procházejí zásadní transformací a profesní zastoupení médií s tím musí jít ruku v ruce. Hájit profesní zájmy poskytovatelů obsahu bez ohledu na velikost mediálního domu, hájit pravidla kvality obsahu, ekonomickou stabilitu médií, rozvoj dalších distribučních cest a vedle toho spolupráci s ostatními profesními organizacemi bez ohledu na mediatyp, to jsou hlavní úkoly, které před námi stojí,“ uvedla po svém zvolení L. Šmuclerová.

Správní rada na svém prvním zasedání rovněž vyslovila poděkování dosavadnímu předsedovi správní rady Ing. Petru Markovi (VLTAVA LABE MEDIA), který po uplynutí dvou předchozích dvouletých mandátů na tuto vedoucí funkci již nekandidoval.

Správní rada Unie vydavatelů bude pracovat v nadcházejícím čtyřletém funkčním období 2023 až 2026, tak jak byla zvolena na valné hromadě Unie vydavatelů na konci roku 2022, ve složení: Lenka Černá (Economia), Michal Feix (Borgis), Petra Fundová (Burda International CZ), Pavel Kvoriak (RF Hobby), Jiří Majstr (Česká tisková kancelář), Petr Marek (VLTAVA LABE MEDIA), Miloslava Nováková (MAFRA), Libuše Šmuclerová (Czech News Center) a Tomáš Tkačík (Business Media CZ).

Tisková zpráva zde

Foto L. Šmuclerová v plném rozlišení

Foto T. Tkačík

Foto P. Marek