Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Evropští vydavatelé tisku považují návrh evropského nařízení Media Freedom Act za historickou hrozbu pro svobodu tisku

22. 9. 2022

Evropští vydavatelé tisku považují návrh evropského nařízení Media Freedom Act za historickou hrozbu pro svobodu tisku

16. září 2022

Na základě zveřejněného návrhu Evropského zákona o svobodě médií (EMFA) evropské vydavatelské asociace EMMA a ENPA s obavami konstatují, že se Evropská komise rozhodla přijít s návrhem, který podkopává základní principy svobody tisku. Stalo se tak, aniž by Komise vzala v úvahu základní obavy, které byly vzneseny vydavateli tiskových publikací.

Svobodný a nezávislý tisk byl dosud na základě historického vývoje zbaven z regulačního dohledu ze strany mediálních orgánů. Je to důsledkem uznání demokratické funkce tisku a základního práva na informace. Navíc smlouvy tvořící právní základ EU ponechávají tisk i obecnou mediální politiku v rukách členských států, což umožňuje diferencovat pravidla a přizpůsobit je charakteristikám každého vnitrostátního mediálního trhu. Nevidíme žádný důvod ani ospravedlnění pro další harmonizaci mediálního práva na úrovni EU, ani pro to, aby se tištěná a digitální periodika poprvé ocitla regulačním dohledem „Evropské rady pro mediální služby“ nacházející se ve spojení s Evropskou komisí. To již samo o sobě vyvolává silné obavy ze zesílení politického vlivu na média na úkor svobody tisku a jeho významu pro demokracii.

Je velmi znepokojivé, že „Media Freedom Act“ zasahuje do pravidel v oblasti redakční svobody vydavatelů, která tvoří základní prvek jakéhokoli svobodného tisku. Je v rozporu se základními pilíři svobodného tisku zbavit vydavatele jejich svobody volit si redakční linii a podílet se na každodenním řízení svých vlastních publikací. To je obzvláště zarážející, vezmeme-li v úvahu, že morální, právní, finanční a politickou odpovědnost za své publikace v konečném důsledku stále nesou vydavatelé.

EMMA a ENPA vyzývají členské státy EU, aby nepřijaly tuto navrženou neodůvodněnou a problematickou centralizaci mediální politiky.

Ilias Konteas, výkonný ředitel EMMA-ENPA, řekl: „Naše obava z předložení „Media Fredom Actu“ se stala skutečností. Nyní mohou zasahovat do svobodného tisku nejen velké online platformy, ale také mediální regulátoři, zatímco vydavatelé jsou odtrženi od svých vlastních publikací. Redakční svoboda vydavatelů tisku, a tím i základ svobody tisku v Evropě, je ohrožena.

Celá text tiskové zprávy v angličtině je přístupný zde.