Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Hodnocení reklamních platforem spotřebiteli a marketéry se liší

15. 9. 2022

Hodnocení reklamních platforem spotřebiteli a marketéry se liší

Nejnovější vydání studie agentury Kantar s názvem Kantar Media Reactions přináší hodnocení reklamního potenciálu mediálních kanálů a mediálních značek od spotřebitelů a marketérů.

Studie poskytuje komplexní pohled na současnou mediální scénu, jak se vyvíjela a jak se v ní orientovat. Poskytuje základní vodítko pro rozhodování o reklamních mediálních investicích. Studie totiž mimo jiné ukazuje, že v případě vnímavého publika mají kampaně až 7 krát větší dopad. Proto je důležitý výběr vhodné mediální značky pro publikování reklamy, má-li být efektivní.

Letošní edice studie přináší poznatky od více než 18 000 spotřebitelů z 29 trhů, které pokrývají téměř 400 značek a téměř 90 % celosvětových mediálních výdajů.

Pohled spotřebitelů doplňují názory téměř 1 000 senior marketérů včetně inzerentů, agentur a mediálních společností z celého světa, a tak poskytují komplexní pohled na mediální kanály a mediální značky.

Zajímavé je, že hodnocení reklamních kanálů spotřebiteli a marketéry se velmi liší. Tabulka ukazuje, že se spotřebitelé a marketéři shodují jen u dvou z pěti nejpreferovanějších reklamních kanálů.

Za pozornost stojí zejména skutečnost, že jako druhou nejlepší považují spotřebitelé inzerci v časopisech, která se umístila hned za sponzorovanými akcemi. V hodnocení spotřebitelů se na prvních pěti místech vůbec neobjevuje například televizní reklama či online videoreklama. Spotřebitelé jsou si zřejmě vědomi její rušivosti. Na druhou stranu marketéři jako nejlepší hodnotí obtěžující online video reklamu a jako třetí televizní reklamu.

Je proto k zamyšlení, zda marketéři tím, že preferují tyto mediální kanály, vynakládají reklamní investice svých značek efektivně a jsou tedy těmi správnými odborníky na svých místech.

Více o preferencích mediálních kanálů a značek se můžete dozvědět v krátkém výtahu ze studie, který je k dispozici do konce září zde. Později lze materiál získat v kanceláři Unie vydavatelů dotazem na e-mailové adrese unie@unievydavatelu.cz.

Prostřednictvím odkazu na stránku agentury Kantar můžete po vyplnění několika registračních údajů obdržet přístup k záznamu webináře, který proběhl u příležitosti představení nejnovějšího vydání studie.

Zdroj: vlastní zpráva ve spolupráci s předsedou Výboru pro standardizaci, výzkum a analýzy trhu Unie vydavatelů Martinem Křížkem