Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Christoph Schwennicke: Vydavatelé mohou udělat stoletou chybu

24. 5. 2022

Christoph Schwennicke: Vydavatelé mohou udělat stoletou chybu

„První velkou chybou, kterou vydavatelé udělali, bylo bezplatné publikování textů online,“ uvedl pro německý deník Süddeutsche Zeitung jednatel německého kolektivního správce autorských práv vydavatelů, společnosti Corint Media, Christoph Schwennicke. Pokud má profesionální žurnalistika přežít, německá vydavatelství se budou muset vyhnout té druhé.

Podle Christopha Schwennickeho, jednatele organizace kolektivní správy Corint Media, se mnohé podmínky mění ve prospěch vydavatelů: „Kromě odvozeného autorského práva k obsahu tisku daného evropskou směrnicí vzniklo nařízení Evropské unie o digitálních trzích (DMA) vytvářející právní základ pro spravedlivou hospodářskou soutěž. V USA se vede debata o odpovědnosti digitálních korporací a o otázce, kdo a jak smí vydavatelský obsah používat. Především ale streamovací služby jako Netflix a Amazon přivykly uživatele na model předplatného. Ti jsou dnes ochotni za kvalitu na internetu zaplatit,“ píše Schwennicke ve svém článku pro Südddeutsche Zeitung.

V určitém okamžiku si i velké platformy uvědomily, že probíhá proces, který podkopává jejich obchodní model. „Google už nefunguje bez obsahu. Nikdo nepotřebuje vyhledávač. Ale každý potřebuje výsledky vyhledávání. A ty pochází z velké části z tisku. Bez obsahu z tisku je Facebook také odsouzen k záhubě, protože nikdo se nebude jen tak dlouho dívat na onen hnusný odpad, který tam provozuje velká část uživatelů. Facebook žije do značné míry z toho, že lidé nabízejí svým přátelům obsah tisku. Přežití tradičních médií je existenční otázkou i pro samotné platformy,“ říká Schwennicke.

Právě touto přidanou hodnotou lze odůvodnit nový autorský zákon s odvozeným autorským právem vydavatelů. Měl by nutit digitální monopolisty platit paušální sazbu za tiskový obsah, s nímž dříve provozovali svůj obchodní model bezplatně a jen ve svůj vlastní prospěch. Pro Schwennickeho je toto právo nejostřejší meč, který politici dali tisku v jeho boji o přežití proti digitálním korporacím. Bohužel, podruhé za čtvrt století se průmysl chystá udělat chybu století:

"Namísto využití přízně zákona se odvětví pouští do šarvátek v rámci svého sdružení. Marnivost, nevraživost a zášť vítězí nad rozumem a společným duchem. Nyní je mnoho z nich po krk ve vodě. Potřebují rychlé, malé peníze od Googlu k přežití. Mnozí se nemohou čekat na velké peníze, které pravděpodobně přitečou až zpětně po soudním sporu. Ohromně rostoucí náklady na papír situaci nijak neusnadňují. Digitální korporace využívají strádání odvětví, které sami způsobily a zneužívají svého monopolního postavení k diktování dumpingových cen dodavatelům obsahu."

Co dává Schwennickemu naději: Něco se hýbe, v celkové atmosféře i politicky: "Platformy už nejsou romantizovány jako zdroj nové formy demokracie. Spíše je vidět jejich sociálně destruktivní stránka. Politika se dlouho neodvážila dotknout platforem. Dlouhou dobu vládla v části veřejnosti, zejména té mladší, mylné přesvědčení, že internet a jeho provozovatelé jsou dobří a každý, kdo je chce podřídit férovým podmínkám trhu, je automaticky zlý. Nyní na ně hledí většina uživatelek a uživatelů digitálního prostoru kritičtěji. Politici to postupně pochopili a jednali podle toho. Je načase, aby vydavatelé pochopili a napravili své chyby. Jinak by to byl jejich poslední krok.“

O autorovi: Christoph Schwennicke je vrchním jednatelem organizace kolektivní správy autorských práv Corint Media, která zastupuje autorská a odvozená autorská práva 180 soukromých vysílacích společností a více než 300 titulů digitálního tisku. Schwennicke, (1966) pracoval devět let jako šéfredaktor a vydavatel titulu „Cicero“ poté, co dříve zastával funkce a vedoucí pozice v parlamentních redakcích deníků Badische Zeitung, Süddeutsche Zeitung a Spiegel. Je jedním ze známých politických novinářů v Německu a je pravidelným hostem politických diskusních pořadů a kulatých stolů v rozhlase a televizi. Jako novinář obdržel řadu ocenění, včetně Ceny Theodora Wolffa, Ceny Henriho Nannena či Mediální ceny německého Bundestagu.

Zdroj: WAN-IFRA Executive News Service, 24. května 2022