Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | DSA: Německé mediální asociace se obávají o různorodost názorů

26. 4. 2022

DSA: Německé mediální asociace se obávají o různorodost názorů

Po dohodě států EU a Evropského parlamentu na DSA „zákonu o digitálních službách“ se německé profesní mediální asociace obávají masivního omezení vztahujícího se na digitální společnosti a mají strach o názorovou různorodost na internetu.

Spolková asociace digitálních vydavatelů a vydavatelů novin (BDZV) a Mediání svaz svobodného tisku (MVFP) – dříve VDZ -  vidí chystanou regulaci online obsahu prostřednictvím „zákona o digitálních službách“ (DSA) jako hrozbu pro svobodu tisku a rozmanitost názorů. „EU nejenže ukládá online platformám povinnost blokovat nelegální obsah, ale chce jim také umožnit blokovat legální publikace. To znamená, že existuje riziko, že Google a Facebook budou také blokovat legální žurnalistický a redakční obsah prostřednictvím specifikací obsahu ve svých podmínkách použití. Gatekeepeři by se tak částečně stali i cenzory. To se nesmí stát", stojí ve společném prohlášení svazů vydavatelů. EU by neměla vkládat svobodu tisku a rozmanitost názorů do rukou digitálních platforem s dominantním postavením na trhu. BDZV a MVFP rovněž sdílejí obavy vyjádřené Německým svazem novinářů, že regulace obsahu bude v budoucnu částečně centralizována z Bruselu: „Federální regulace médií je zárukou toho, že Německo má jednu z nejrozmanitějších mediálních scén na světě."

BVDW se obává omezení pro digitální společnosti

Spolkový svaz pro digitální hospodářství (BVDW) v zásadě podporuje novelizaci digitální legislativy, ale v „zákoně o digitálních službách“ vidí nebezpečí výrazných omezení pro digitální společnosti. „BVDW i nadále vidí nebezpečí, že DSA by mohla vést k masivním omezením pro společnosti působící v digitální ekonomice a způsobit větší právní nejistotu,“ stojí v prvním prohlášení. Vzhledem k tomu, že text nařízení ještě není k dispozici, existuje řada problémů, kde stále panuje velká nejistota, jako například v případě manipulativních „Dark Patterns“, které mají uživatele přimět k určitým rozhodnutím. Zatím není jasné, kterých společností by se nařízení mělo skutečně týkat.

Nejistota, jaká pravidla se budou v budoucnu na které služby vztahovat

DSA se v zásadě vztahuje na digitální služby, které jsou zprostředkovateli, jako jsou online tržiště, sociální sítě nebo vyhledávače. Pro velké služby platí přísnější pravidla než pro malé. Výjimky platí pro společnosti s méně než 45 miliony aktivních uživatelů měsíčně.

Podle zákona o digitálních službách musí internetové společnosti v budoucnu rychle odstraňovat nezákonný obsah, jako jsou nenávistné projevy, výzvy k násilí nebo teroristická propaganda, jakmile jsou o tom informovány. Tržiště mají povinnost prověřovat poskytovatele, aby na internetu bylo prezentováno méně padělaných produktů.

Citlivé osobní údaje, jako je náboženské vyznání, sexuální preference nebo politické názory, lze pro cílenou reklamu používat pouze v omezené míře. Nezletilí by v zásadě již neměli dostávat personalizovanou reklamu. Sociální sítě musí zprůhlednit své rankovací algoritmy a nabídnout uživatelům možnost budoucí volby.

Porušení podléhá sankcím ve výši šesti procent celosvětového ročního obratu. Nová pravidla začnou platit nejdříve od 1. ledna 2024, pro opravdu velké platformy a vyhledávače pravděpodobně o půl roku dříve. (mf/dpa)

Zdroj: WAN-IFRA Executive News Service, 26. dubna 2022