Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Facebook v Austrálii zablokoval vydavatelský obsah na sociálních sítích

18. 2. 2021

Facebook v Austrálii zablokoval vydavatelský obsah na sociálních sítích

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 18. února 2021

Facebook v Austrálii zablokoval vydavatelský obsah na sociálních sítích.

Facebook oznámil 17. února 2021, že omezí vydavatele i uživatele internetu v Austrálii ve sdílení nebo prohlížení zpravodajského obsahu na své platformě. Jedná se o reakci na navrhovaný zákon o podmínkách pro vyjednávání s mediálními společnostmi, který nařizuje technologickým firmám platit vydavatelům za používání vydavatelského obsahu na jimi provozovaných platformách. Oznámení vyvolalo negativní reakci vydavatelů tisku jak v Austrálii, tak i v zahraničí.

Zajímavé je, že rozhodnutí Facebooku přišlo několik hodin poté, co Google zmírnil své dřívější stanovisko a souhlasil, že bude některým australským vydavatelům platit.

„Navrhovaný zákon je zásadním nepochopením vztahu mezi naší platformou a vydavateli, kteří ji používají ke sdílení obsahu zpráv. Tím jsme byli postaveni před složitou volbu: pokusit se dodržovat zákon, který ignoruje realitu tohoto vztahu, nebo zakázat využívání zpravodajského obsahu v našich službách v Austrálii. S těžkým srdcem jsme si zvolili to druhé,“ uvedl ve svém prohlášení William Easton, výkonný ředitel společnosti Facebook Australia & New Zealand.

Australský premiér Scott Morrison odpověděl slovy: „Dnešní nepřátelský krok Facebooku namířený proti celé Austrálii způsobil přerušení fungování základních informačních služeb týkajících se zdraví občanů a fungování záchranných služeb. Bylo to arogantní jednání, které je zároveň příčinou našeho značného zklamání,“ napsal na Facebooku.

„Tato akce pouze potvrdila obavy, které vyjadřuje stále více zemí ohledně chování velkých technologických společností, které si myslí, že znamenají víc než vlády, a neměla by se na ně vztahovat žádná pravidla. Možná mění svět, ale to neznamená, že ho budou také řídit. Nenecháme se zastrašit tím, že se technologické firmy budou snažit vydírat náš parlament, který hlasuje o našem důležitém Kodexu vyjednávání se zpravodajskými médii,“ dodal.

Rozhodnutí Facebooku je součástí nejnovějšího vývoje v patové situaci mezi technologickými společnostmi a australskou vládou - i dalšími zeměmi. Vzhledem k tomu, že v posledních měsících rostl tlak australské vlády na placení vydavatelům od digitálních platforem, Facebook navrhl zakázat veškerý zpravodajský obsah na své platformě, zatímco Google varoval před úplným vyřazením Austrálie za svých služeb. Google však později dosáhl dohody alespoň s několika australskými vydavateli zpravodajství.

Příčinou celého tohoto vývoje jsou obavy z tržní dominance technologických firem nad mediálními organizacemi. Například podle BBC z každých 100 AUD (australských dolarů) vynaložených na digitální online reklamu v australských médiích připadne 81 AUD Googlu a Facebooku.

“Je jenom dobře, že podobnou chybu, spočívající ve zneužití svého dominantního postavení, udělal Facebook právě nyní, a to daleko od nás v Austrálii. Jednalo se o neuvážený jednostranný krok, který ohrožuje svobodu šíření důvěryhodných informací. Tuto svobodu médií si nyní vzal Facebook jako svého rukojmí při prosazování vlastních komerčních zájmů”, uvedl k situaci v Austrálii Václav Mach, výkonný ředitel české profesní asociace Unie vydavatelů.

Vztah mezi digitálními platformami a vydavateli v zemích EU upravuje evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Do české legislativy - autorského zákona – musí být implementována nejpozději začátkem června letošního roku. Nyní vše směřuje k tomu, aby připravenou novelu autorského zákona po vypořádání meziresortního připomínkovacího řízení projednala česká vláda a postoupila ji k urychlenému projednání do Poslanecké sněmovny.

Po přijetí zákona by v České republice mohl vzniknout nový kolektivní správce vydavatelských práv, který by licenční práva pro technologické platformy mohl centrálně poskytovat a následně by přerozděloval vybrané poplatky všem vydavatelům na trhu.

Naší snahou je, aby nemohlo dojít ke stejné situaci, jako aktuálně nastala v Austrálii. Facebook tam totiž zneužil postup, který by při výkladu článku 17 mohl zkusit zopakovat také v Evropě. Zablokováním  vydavatelského obsahu se chce vyhnout povinnosti odvádět podíl ze svých příjmů v podobě licenčních poplatků. Unie vydavatelů usiluje o to, aby byla povinnost digitálních platforem platit za vydavatelský obsah stanovena přímo v zákoně, a to na základě výkladu znění článku 15 směrnice. Cílem je uložit povinnost platit nejen za kvalitní, původní a pro veřejnou diskusi prospěšný vydavatelský obsah, který je předmětem dosavadních dílčích licenčních smluvních ujednání například ve Francii či Austrálii, ale za veškerý vydavatelský obsah, který Google nebo Facebook užívají“ uvedl Mach.

Ministerstvo kultury aktuálně zvažuje doplnit do autorského zákona, aby se užití obsahu týkalo též sociálních sítí. Tento návrh je nyní předmětem projednávání s dalšími připomínkovacími místy, která s tímto doplněním předběžně souhlasí. S ohledem na aktuální vývoj situace v Austrálii se ukazuje, jak je důležité doplnit právě toto konkrétní ustanovení do připravované novely českého autorského zákona.

Případné dotazy nebo informace vám zodpoví:

Kontakt: Ing. Václav Mach, výkonný ředitel, Unie vydavatelů, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, tel.: 608 014 683, 222 329 730, e-mail: unie@unievydavatelu.cz, www.unievydavatelu.cz