Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Rakousko podporuje vydavatele tisku postižené dopady koronavirové krize

24. 6. 2020

Rakousko podporuje vydavatele tisku postižené dopady koronavirové krize

Dne 30. června 2020 bude hlasovat rakouský parlament o vládním návrhu pomoci médiím, který navrhla rakouská vláda 12. června. Rakouská vláda navrhla podpořit tisk, další média a některá další odvětví, která byla nejvíce postižena koronavirovou krizí a jejími dopady všeobecným opatřením v oblasti financí. Jedná se o časově omezení snížení sazby DPH v těchto oborech, které spadají do pásma nižší sazby DPH, ze současných 10 % na 5. %. Opatření má platit na období 6 měsíců od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

Hlavními beneficienty snížení sazby mají výt vydavatelé tisku, pořadatelé kulturních akcí, podniky veřejného stravování a další firmy z oblasti cestovního ruchu. Odhaduje se, že tato opatření přijdou celkem na 500 až 700 milionů eur, jak řekl ministr financí Gernot Blümel (ÖVP) na tiskové konferenci, přičemž na kulturní a kreativní sektor včetně tisku připadne asi 150 až 200 milionů eur.

Snížení sazby DPH přivítala Rakouská asociace vydavatelů VÖZ

„Snížení DPH na noviny, časopisy a jejich online vydání na 5% je důležitým stimulem pro ekonomiku,“ uvedl prezident VÖZ Markus Mair v první reakci na oznámení spolkové vlády.

„Kategorie tištěných médií, tj. noviny a časopisy, byla v posledních několika měsících nejvíce zasažena poklesem reklamy, kolem 50 milionů EUR. Současné opatření pro druhou polovinu roku je správným krokem, který podporuje a posiluje úspěšný model prodeje rakouských novin a časopisů, “pokračoval Mair.

Sazba DPH v novinách a časopisech v mnoha dalších evropských zemích je již nyní výrazně pod 10% nebo dokonce nulová, což se považuje za nepřímou podporu tisku. „V této souvislosti nás samozřejmě zajímá trvalé řešení. Apelujeme na evropskou politiku, aby odpovídajícím způsobem podporovala impulzy v členských státech,“ uzavřel Mair.

Snížení sazby DPH ale není jediným krokem rakouského státu na podporu vydavatelského sektoru a médií. Rakouský parlament již v dubnu přijal některá opatření mající formu přímé finanční podpory mediálního sektoru.

Jedná se o součást zvláštního zákona o podpůrných opatřeních v souvislosti s dopady koronaviru. Zákon mimořádně novelizuje stávající zákony týkající se v Rakousku běžné standardní veřejné podpory pro rok 2020.

V rámci novely má být rozděleno celkem přibližně 32 milionů eur podpory nad rámec již dříve schválených běžně poskytovaných podpor. Z této částky připadnou na:

  • o komerční soukromé TV kanály (+ 15 mil. eur, standardně měli na rok 2020 již přiznanou podporu ve výši 20 mil eur ročně a celkem tedy dostanou po navýšení 35 mil. eur);
  • o soukromé nekomerční TV kanály (+2 mil. eur, standardně měli 3 mil. eur, celkem tedy 5 mil. eur ročně);
  • o deníky a novinové týdeníky 12,1 + 2,7=14,8 mil. Eur (standardně již měli na rok 2020 přiděleno deníky 7,0 mil. eur a novinové týdeníky 1,7 mil. eur, tedy celkem měli původně dostat pouze 8,7 mil. eur).

Media se o podporu musela přihlásit do 4 týdnů po zveřejnění zákona u příslušných regulačních orgánů, které přidělují standardní podpory. V případě tisku se jedná o úřad KommAustria. Uzávěrka podání přihlášek proto byla stanoven na 3. 5. 2020.

Přímá finanční podpora je rozdělována podle kritéria nákladu ve výši 3,25 Euro na jeden výtisk podle průměru za rok 2019

Dále je poskytována zvláštní finanční podpora pro distribuci deníků a novinových týdeníků. Stávající roční výše 200 000 eur za titul deníku a 88 000 za týdeník se jednorázově zvýšila o 50 %. Tato podpora se vztahuje pouze na placené tituly deníků a novinových týdeníků a nevztahuje se na časopisy.

Ani toto však není jediná forma podpory tisku v Rakousku. Vzhledem k územně-správnímu uspořádání se tam do podpory zapojují také jednotlivé spolkové země ze svých vlastních prostředků. Město Vídeň například poskytlo na podporu tisku 7,5 mil eur. O rozdělení těchto prostředků bude rozhodovat podle kvality vydávaného obsahu odborná porota složená z akademiků a zahraničních odborníků. Podpora jednotlivých projektů bude poskytována ve výši 10 000 až 100 000 eur.

Zdroj: www.voez.at a www.derstandard.at