Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Novinky v oblasti evropské legislativy

13. 2. 2020

Novinky v oblasti evropské legislativy

Evropě připravená na digitální věk

V příštím týdnu bude jednat Kolegium komisařů EU o návrh Sdělení Komise „Evropa připravená na digitální věk“. Spolu s ním budou projednány další dokumenty, jako je  Bílá kniha o umělé inteligenci (AI) a Sdělení o evropské datové strategii. Cílem Komise je bojovat proti šíření nezákonného obsahu online, aktualizovat pravidla, která se vztahují na digitální služby, a objasnit úlohu a povinnosti online platforem. Zdá se, že Komise je ochotna „posílit mediální sektor jako celek, se zvláštním zaměřením na audiovizuální a zpravodajská média“, a je také připravena „důrazně čelit dezinformacím online“, což ale může být vzhledem k možnému dopadu na svobodu tisku problematičtější. Legislativními iniciativami, které se budou těmito okruhy zabývat, jsou Digital Services Act, Akční plán pro média (očekávaný na konci roku 2020) a Akční plán pro demokracii.

E-soukromí

Neformální konzultace provedené minulý týden chorvatským předsednictvím nevedly ke konsensu o vypuštění čl. 8. Členské státy jsou rozděleny do tří skupin, z nichž jedna je pro vypuštění, druhá jasně proti němu a třetí požaduje určité záruky pro uživatele nebo koncová zařízení uživatelů. Německo se v současné době staví údajně do pozice neutrálního zprostředkovatele, a tio s ohledem na perspektivu svého nadcházejícího předsednictví, což by mohlo vést k dosažení obecného přístupu již za chorvatského předsednictví. Očekává se, že nový text bude představen do konce února. První prezentace / výměna názorů se uskuteční na půdě pracovní skupiny dne 5. března a podrobnější diskuse bude následovat 12. března. Interní útvary Komise jsou proti vypuštění článku 8, zatímco na politické úrovni není přístup tak jednoznačný.

Autorská práva

Šesté jednání dialogu stakeholderů o čl. 17 směrnice o autorských právech proběhlo 10. února. Schůzka se zabývala třemi konkrétními aspekty: zárukami pro legitimní použití obsahu podle odstavce 7, mechanismem nápravy pro uživatele (odstavec 9) a informováním nositelů práv, jak je stanoveno v odstavci 8. První téma se stalo pro celou diskusi směrodatným. Podle čl. 17, odst. 7 zahrnuje legitimní použití, které nevyžaduje povolení nositelů práv, použití na základě výjimky nebo omezení, nahrání obsahu, ke kterému má uživatel všechna příslušná práva, nebo použití díla ve veřejné doméně. Organizace uživatelů zdůraznily potřebu zajistit, aby legitimně používaný obsah nebyl blokován. Proto navrhli omezit automatizovanou technologii rozpoznávání obsahu na případy „evidentního“ porušení autorských práv. V méně zřejmých případech by však platformy měly zavádět vícestupňový proces řešení sporů, který by zahrnoval i ověření člověka. Stále není jasné, jak by kritéria ex-ante pro rozlišení mezi různými „stupni“ porušení předpisů fungovala v praxi při současném vývoji filtrů pro nahrávání. Kromě toho se objevily neshody ohledně myšlenky, že na platformách zůstane problematický obsah, zatímco spory o něj ještě probíhají - což podporují uživatelé. Naopak nositelé práv požadují, aby byl takový obsah preventivně stažen. Mediaset však předložil několik údajů, které ukazují, že všechny tyto diskuse o legitimním použití jsou nepřiměřené ve vztahu k počtu uživatelů, kteří jsou nespravedlivě blokováni (1% z celkových stížností). Během příští schůze, která se bude konat dne 30. března, Komise sdělí své výchozí názory na obsah pravidel jednání. Komise poté zahájí písemné a cílenější konzultace stakeholderů o těchto názorech.

Novinky z legislativy v členských zemích

Belgie zvažuje plány na boj proti online nenávistným projevům - Pan Karim Ibourki, předseda belgického Conseil Supérieur de l’audiovisuel, představil deníku Le Soir svůj záměr postupovat proti online šíření nenávistných projevů. Zdrojem inspirace pro plánovaný mechanismus je Francie, protože platformy by měly 24 hodin na odstranění oznámeného obsahu, a pokud by tak neučinily, mohly by čelit sankcím až do výše 4% svých ročních příjmů.

Britská bílá kniha o škodách na internetu - Britská vláda vydala bílou knihu o škodách na internetu, která profiluje nové prostředí pro odpovědnost za obsah online. Platformy by nebyly povinny odstraňovat konkrétní části legálního obsahu, ale musí výslovně uvádět, jaký obsah a chování je na jejich webech přijatelné, a důsledně prosazovat své zásady a zvyšovat transparentnost odstraňování obsahu. Tato „povinnost péče“ je přiměřená a vztahuje se pouze na společnosti, které umožňují sdílení obsahu vytvářeného uživateli, například prostřednictvím komentářů. To znamená, že on-line noviny s částí s komentářem by mohly spadat do jeho působnosti a být trestně odpovědné. Nařízení by rozlišovalo mezi nezákonným obsahem a jednáním, které není nezákonné, ale mohlo by způsobit škodu. Jako kompetentní regulátor byl jmenován úřad pro televizní vysílání Ofcom. Zatímco se očekává vydání politické stanovisko, jež by se mělo objevit letos na jaře, Spojené království bude mezitím postupovat podle prozatímního kodexu a nelegislativních opatření týkající se mediální gramotnosti a iniciativ na zvyšování povědomí o dezinformacích a soukromí.

Itálie přijala nová pravidla týkající se knižních slev - Dne 5. února italský senát jednomyslně schválil zákon o „propagaci a podpoře čtení“, kterým se zavádí nové limity knižních slev. Maximální sazba, kterou mohou běžní prodejci knih použít, klesne z 15% na 5% (z 20% na 15% u učebnic). Knihkupci budou moci nabídnout slevy až 15% pouze jednou ročně, zatímco stejná sazba pro nakladatele se sníží z 25% na 20%. Nová pravidla, která platí také pro online prodej knih na platformách, jako je Amazon, uvádějí v Itálii uvést do souladu s Francií, Nizozemskem a Španělskem. V Německu jsou naopak slevy knihkupců zcela zakázány.

 

Nadcházející akce

17. února: Dilema dezinformací: Jak by měly demokracie reagovat?

18. února: Inovativní Evropa: Cesta vpřed. Hodnocení a přemýšlení do budoucnosti

18. února: Schůze výboru pro právní záležitosti JURI - výměna názorů na návrh zprávy výborů o DSA

18. února: Zasedání výboru ECON - hlasování o politice hospodářské soutěže - výroční zpráva 2019

18. února: Workshop výboru pro vnitřní trh IMCO „Pravidla elektronického obchodu vhodná pro digitální věk“

19. února: Společná schůze výboru pro průmysl, dopravu, výzkum a energetiku a výboru pro vnitřní trh (ITRE a IMCO) - prezentace nových iniciativ v digitálním sektoru panem Bretonem

19. února: Setkání Kolegia komisařů: Sdělení „Strategie pro Evropu - přizpůsobení se digitálnímu věku“; Bílá kniha o umělé inteligenci; Evropská datová strategie

20. února: Connect University Session VI - „Rozmanitá sada nástrojů: nástroje dezinformací“

 

Novinky

Ministři hospodářství píšou místopředsedkyni EK Vestagerové - Dne 4. února zaslali ministři hospodářství Francie, Německa, Polska a Itálie dopis výkonné místopředsedkyni Evropské komise Vestagerové s žádostí o rychlou revizi pravidel hospodářské soutěže EU. Zejména by uvítali, kdyby přípravné práce na nařízení o velkých platformách pro konkrétní odvětví začaly již v nadcházejících týdnech, aby se zabránilo nezvratným poškozením trhu a ve druhém čtvrtletí 2020 byl předložen oficiální legislativní návrh.

Google se obrátil na Evropský soudní dvůr - Tento týden se u Soudního dvora Evropské unie koná třídenní slyšení v odvolacím řízení v kauze Google Shopping 2017. Dne 12. února, první den jednání, přednesly společnost Google a Evropská komise svá prohlášení, po nich následovala vyjádření podporující jednotlivé strany: devět na straně Komise, včetně německé vlády, a pouze jeden ve prospěch Googlu. Pokud odvolání povede k úspěchu společnosti Google, může nejen zvrátit udělení pokuty ve výši 2,4 miliardy EUR, ale také potvrdit jeho praktiky. Komise by tím mohla ztratit důvěryhodnost a v důsledku toho se rozhodnout využívat spíš své zákonodárné pravomoci než zahájovat protimonopolní řízení.

Jednání politických frakcí o pozičním dokumentu k digitální tématice - Dvě nejvíce zastoupené skupiny v Evropském parlamentu, EPP a S&D, zveřejnily konečné verze svých stanovisek k digitální politice. Dokument S&D, který je k dispozici zde, ukazuje některé dobré záměry, které vyžadují například ex-ante regulaci platforem, ale co je horší, skupina požaduje silnější ochranu údajů a kontrolu dezinformací. Dokument EPP, který ještě není k dispozici online, není tak zásadní, jak se očekávalo, a to kvůli neshodám ve skupině, které vedly poslance Axela Vosse k napsání vlastního příspěvku. Vyzývá v něm Evropskou komisi, aby přehodnotilo svůj přístup k návrhu nařízení o ochraně osobních údajů, což evropské vydavatelské asociace podporují.

Zmínka týdne

Nejpodrobnější soubor politických požadavků zaslaly dvě vlivné skupiny vydavatelů, EMMA a ENPA, panevropské asociace vydavatelů časopisů a novin. Žádají změny, aby se odpovědnost vztahovala pouze na „tržně dominantní platformy“ s určitým počtem uživatelů, a nikoliv na „již silně regulované“ tiskové vydavatele.“ - Alexander Fanta pro Netzpolitik, 6. února 2020, později sdílen Politico (EU) a Contexte (FR)

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update, číslo 15, 13. února 2020