Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Pozdrav prezidenta FIPP do roku 2020

8. 1. 2020

Pozdrav prezidenta FIPP do roku 2020

Prezident a výkonný ředitel FIPP James Hewes se dnes obrátil na vydavatele u příležitosti začátku roku 2020 s následujícím dopisem.

 

Zdravím vás, vítejte do roku 2020! Doufám, že se vám podařilo překonat sváteční období a vracíte se na začátku nového roku k obvyklé práci.

 

Rok 2020 slibuje, že bude pro naše odvětví dalším vzrušujícím rokem, přičemž mnoho z trendů, které se objevily v roce 2019, bude i v roce 2020 i dále zrát.

Další konsolidace: Rok 2019 byl v našem odvětví dalším rokem významných transakcí, z nichž nejdůležitější bylo vytvoření nového gigantu na britském trhu po akvizici společnosti TI Media holdingem Future. Nemyslím si, že by to znamenalo konec trendu fúzí a akvizic. Jak to chápu, v jednání je stále spousta obchodů, včetně některých docela významných.

 

Digitální předplatné: Úspěchy novinového průmyslu v přeměně digitálních předplatných na hlavní - a v některých případech největší - tok příjmů byly dobře zdokumentovány v našem čtvrtletníku Global Digital Subscriptions Snapshot. Pozoruhodnou byla nepřítomnost časopiseckých značek v tomto seznamu, s výjimkou titulu The Economist a několika dalších. Příští rok je pro časopisecké značky v tomto směru zlomovým časem. Opravdu vytváříme dostatečně kvalitní a jedinečný obsah, který ospravedlňuje zpoplatnění? Věřím, že ano, a že je nyní čas začít zavádět digitální modely předplatného pro naše značky v mnohem širším rozsahu. Tlak na diverzifikaci příjmových toků nemůže uspět, pokud nedosáhneme úspěchu zejména v tomto směru.

 

Regulační vývoj: zaměří se zejména do dvou oblastí

o Digitální giganti, zejména Facebook, budou v roce 2020 čelit stále se zvyšujícímu regulačnímu tlaku. Tyto snahy se soustředí na řadu oblastí, zejména na jejich obchodní dominanci na reklamním trhu a jejich přetrvávající problémy s osobními údaji a ochranou soukromí;

o Částečně v reakci na toto a na právní předpisy jako GDPR prováděný v EU pokračují země a regiony na celém světě v zavádění nových opatření na ochranu soukromí spotřebitelů. Nejpozoruhodnější z nich se objevil v Kalifornii, která jako jeden z největších trhů v anglickém jazyce na světě a centrum zábavního průmyslu dává tušit, že tamější opatření bude mít stejně významný dopad jako evropská legislativa.

 

• Hospodářská a politická nestabilita: Zatímco rok, který právě uplynul, byl ve většině regionů relativně stabilní, s výjimkou přetrvávajících problémů týkajících se Brexitu, pak se zdá, že rok 2020 je mnohem méně jasný. Události prvního týdne roku, kdy akce USA na Blízkém východě spolu s blížícími se volbami, mají potenciál způsobit velkou nestabilitu, zejména pokud je výsledek blízký nebo nejistý. V dalších regionech přetrvávají značné obavy, ať už se jedná o probíhající problémy v Indii nebo protesty v Hongkongu. To vše může mít dvojnásobný účinek, protože snižuje příjmy z reklamy a způsobuje, že vlastníci médií odkládají investiční rozhodnutí.

 

• Tlak na ochranu životního prostředí: Greta Thunbergová způsobila, že otázky životního prostředí se v roce 2019 dostaly do skutečného popředí a můžeme očekávat, že se tento trend v roce 2020 zrychlí. Naše odvětví se zde musí zaměřit na několik oblastí. Zaprvé, měli bychom mnohem více usilovat o zvyšování veřejného povědomí o našich pozitivních „zelených ukazatelů“. Ať už se jedná o nahrazení plastových obalů u našich časopisů papírovými alternativami, odpovědným způsobem, jakým získáváme náš papír od dodavatelů, jako je UPM - The Biofore Company, kteří se zavázali k udržitelnému lesnictví, nebo kampaně našich novinářů při podávání zpráv o environmentálních otázkách. V této oblasti jsme udělali velký pokrok v oblasti tradičních médií. V roce 2020 musí být kladen důraz na zlepšení ekologických ukazatelů našich digitálních služeb. Streamovací služby, cloud computing a digitální měny se spoléhají na obrovské serverové farmy, které spotřebovávají enormní množství elektřiny - jeden odhad naznačuje, že datové farmy na světě spotřebovávají tolik elektřiny ročně jako Kanada.

Nezapomeňte, že nejlepší místo, kde můžete získat nejnovější pohled na všechna tato i další témata, je na našich dvou významných akcích:

Digital Innovators’ Summit (DIS2020), který se koná v Berlíně 24. až 25. března. Registrujte do 31. ledna a využijte slevy.

• Světový mediální kongres FIPP 2020, který se bude konat v portugalském Estorilu ve dnech 15. až 16. září.

Těším se na setkání na DIS2020 a Světovém kongresu FIPP v průběhu tohoto roku!

James