Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Novinky v evropských legislativních záležitostech

27. 11. 2019

Novinky v evropských legislativních záležitostech

E-privacy

Velvyslanci členských zemí EU dne 22. listopadu zamítli poslední verzi textu předloženou finským předsednictvím výboru COREPER. To znamená, že ministři EU budou v Radě pro telekomunikace 3. prosince projednávat pouze zprávu o dosaženém pokroku. Během Coreperu hlasovalo proti předloženému návrhu 14 zemí včetně Německa. EMMA a ENPA hodlají využít nastálého vývoje a naléhat na to, aby Komise návrh nařízení odvolala. Takový výsledek je stále pravděpodobnější vzhledem k tomu, že následující chorvatské předsednictví by bylo sedmým v pořadí projednání spisu. EMMA a ENPA chtějí podnítit velké množství profesních asociací v Bruselu, aby se pokusily působit ve stejném směru – „potřebujeme nový návrh v oblasti elektronického soukromí“.

 

Autorská práva

Ve čtvrtek 21. listopadu se v Radě EU sešli ministři kultury. Franck Riester, francouzský ministr kultury, převzal iniciativu a do programu jednání doplnil téma implementace práva vydavatelů tisku ve Francii. V rámci tohoto bodu Riester zdůraznil, že francouzský případ odhaluje jasné tržní nerovnováhy a vyzval k pevné a vhodné reakci na úrovni EU, jakož i ke zvláštní regulaci „strukturujících digitálních platforem“. Ministři z několika členských států vyjádřili podporu Francii a obavy z problémů, které představuje proces implementace. Po zasedání Rady uspořádala EMMA-ENPA neformální výměnu mezi ministry a vydavateli, kde se hovořilo o konkrétních nápadech, jak omezit sílu dominantních platforem na trhu a umožnit spravedlivou hospodářskou soutěž (více seznam požadavků a tisková zpráva EMMA/ENPA).

Dne 25. 11. se uskutečnilo třetí zasedání dialogu stakeholderů k článku 17 směrnice o autorských právech, který upravuje povinnosti platforem za nahrávání obsahu chráněného autorskými právy prováděného uživateli,. Jednání se zaměřilo na prezentace podrobně popisující stávající technologie rozpoznávání obsahu. Další schůzka naplánovaná na 16. prosince se bude ještě víc přibližovat tématu konkrétních tržních praktik a nástrojů. Po příštím zasedání bude cílem orientovat diskusi na odpovídající uplatňování článku 17, zejména vyjasněním pojmu „nejlepšího úsilí“, rozsahu výjimek a mechanismů nápravy. Nezávazná data dalších jednání jsou 16. ledna a 10. února.

 

Nařízení o označování pneumatik

Parlament a Rada dosáhly politické dohody o tomto návrhu během trialogu konaného dne 13. listopadu. Výsledkem je, že vizuální reklamy budou muset obsahovat štítek bez výjimky pro některá média. Online reklamy budou mít možnost zobrazit štítky prostřednictvím pop-upu, který se zobrazí pouze v případě, že uživatel přesune kurzor nad reklamu. Toto nařízení by mohlo podstatně znehodnotit reklamu v tiskových médiích, zejména ve srovnání s jinými médii, jako je rozhlas, který není vizuální, a proto na něj tyto nové povinnosti nespadají. Povinnost označování se však vztahuje pouze na specifické reklamy pneumatik, nikoli na image reklamu značek pneumatik. Toto nařízení proto praxi příliš nezmění, ale představuje negativní legislativní precedens, zejména pro související odvětví, jako jsou reklamy na automobily a štítky energetické účinnosti u domácích přístrojů Dne 4. prosince bude Výbor pro průmysl, dopravu, vývoj a energetiku Evropského parlamentu (ITRE) hlasovat o znění, které bude muset projít schválením na plenárním zasedání, a potom být formálně schváleno Radou. Nařízení vstoupí v platnost ve schválené podobě za dva roky.

 

Digital Services Act (DSA)

V úterý 26. 11 pořádali poslanci Evropského parlamentu za Zelené akci „Budoucnost regulace internetu“, která se zaměřila na články 14 a 15 směrnice o elektronickém obchodu, konkrétně na režim odpovědnosti platforem a zákaz obecné povinnosti sledování. Pan P. Agarwal z GŘ CONNECT uvedl, že nadcházející hodnocení směrnice prováděné Komisí se bude zabývat plněním jejích původních cílů, jakož i její účinností a přiměřeností pro dnešní digitální realitu. Komise rovněž vyjádřila znepokojení nad „novou roztříštěností“ na jednotném trhu v důsledku vnitrostátních iniciativ, jako jsou nedávno přijatá německá pravidla proti šíření online nenávistných projevů a francouzský návrh na stejné téma. Komise požádala Francii, aby zákon odložila a zpochybnila jeho slučitelnost s články 14 a 15 směrnice o elektronickém obchodu. Ve svém slyšení dne 14. listopadu designovaný francouzský komisař Thierry Breton uvedl, že povinnosti a odpovědnosti platforem budou řešeny v rámci DSA. Zavázal se však, že nebude zpochybňovat ustanovení o omezené odpovědnosti podle směrnice o elektronickém obchodu, a dodal, že nedojde k zavedení obecného dohledu.

 

Sazby DPH

Před jednáním pracovní skupiny 26. 11. se minulý týden setkali zástupci EMMA/ENPA s paní Tiinou Maisalovou, finskou atašé odpovědnou za dokument o sazbách DPH, jehož cílem je nahradit stávající přechodný režim harmonizovaným systémem, ve kterém by všem členským státům byla poskytnuta stejná svoboda při stanovování sazeb DPH (včetně 0%). Atašé potvrdila, že většina členských států upřednostňuje „pozitivní seznam“ zboží, na které by se vztahovaly nižší sazby, a že by to byl také pravděpodobně přístup uplatňovaný v prvním návrhu Rady. Vzhledem k citlivé povaze dokumentu však atašé připustila, že mezi členskými státy je stále ještě třeba dosáhnout dohody, ačkoli se očekává, že se v rámci nadcházejícího chorvatského předsednictví bude tento spis dále projednávat.

 

Akce týdne:

• 27. listopadu: Plenární hlasování EP o nové Komisi

• 28. listopadu: Setkání s antimonopolními jednotkou Evropské komise odpovědnou za média; fúze a IT, internet a spotřební elektroniku.

 

Na závěr

Komise předsedkyně von der Layenové. Po počátečním zamítnutí některých kandidátů čelili designovaní komisaři z Francie, Maďarska a Rumunska dne 14. listopadu otázkám příslušných výborů Evropského parlamentu. Francouzský a rumunský kandidát - Thierry Breton (vnitřní trh) a Adina-Ioana Văleanová (doprava) dostali téhož dne zelenou. Na druhé straně bylo schválení maďarského kandidáta Olivéra Várhelyiho (sousedství a rozšíření) zpožděno až do minulého týdne do jeho odpovědi na další písemné otázky. Dne 14. listopadu Evropská komise rovněž oznámila své rozhodnutí zahájit řízení o nesplnění povinnosti proti Spojenému království poté, co Londýn nepředložil návrh svého nominanta pro další Komisi. Orgány Spojeného království odmítly reagovat na postup, na který měly čas do minulého pátku. Evropský parlament je nyní připraven hlasovat o potvrzení nové Komise bez britského komisaře na plenárním zasedání ve Štrasburku 27. 11.. V případě schválení nová komise plánuje nástup do funkce 1. prosince 2019.

Chcete-li se dozvědět více o nadcházející koleji, podívejte se na souhrn závazků přijatých každým jmenovaným komisařem na jeho příslušném slyšení.

Politické reklamy. Ve středu společnost Google zveřejnila aktualizaci svých politických zásad pro reklamy. "Chceme zlepšit důvěru voličů v politické reklamy, které mohou vidět na našich reklamních platformách," píše se v komuniké. Pohyby, které přicházejí po Twitteru, se rozhodly zcela zrušit politické reklamy a směřovaly k omezení cílení publika na volební reklamy. Například politické organizace a kandidáti již nebudou moci zacílit své reklamy na potenciální voliče pomocí své politické příslušnosti a záznamů o hlasování. Nový přístup vstoupí v platnost ve Spojeném království do týdne (před obecnými volbami), v EU do konce roku a v USA od 6. ledna 2020.

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update, č. 07, 26. listopadu 2019