Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Čtenost novin a časopisů byla v létě stabilní

7. 11. 2019

Čtenost novin a časopisů byla v létě stabilní

Podle dnes předaných a zveřejněných výsledků výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT za 2. a 3. čtvrtletí roku 2019 tvoří čtenáři tisku 86 % populace České republiky ve věku 12 až 79 let. To znamená, že celkový zásah tisku je dlouhodobě stabilní a nepodléhá výraznějším výkyvům. I další souhrnná data svědčí o trvale pozitivním vztahu obyvatel České republiky k tiskovým médiím. Zásah deníků a jejich suplementů činil ve sledovaném období 66 % uvedené skupiny populace a zásah časopisů dosáhl 79 %, což znamená, že se hodnoty těchto ukazatelů od předchozích výsledků výzkumu za 1. pololetí roku 2019 nezměnily.

K výsledkům MEDIA PROJEKTU za 2. a 3. čtvrtletí uvedl výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach: „Čtenost novin a časopisů byla v letošních letních měsících stabilní. Údaje o počtech čtenářů na jedno vydání tiskových titulů zůstávají na vysoké úrovni, neboť celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosahuje téměř 72 % populace ve věku 12-79 let.“

Čtenost na vydání u deníků a jejich suplementů představuje 46 % populace a čtenost časopisů na vydání přesahuje 60 % obyvatel ve věku 12 -79 let.

Souhrnné ukazatele tisku ukazuje názorně tento graf.

Zdroj: MEDIA PROJEKT, 2. a 3. čtvrtletí 2019, realizace MEDIAN & STEM/MARK

 

Mezi jednotlivými žánrovými skupinami si v posledním čtvrtletí vedly nejlépe časopisy pro ženy a časopisy životního stylu pro ženy či společenské časopisy, neboť v těchto skupinách došlo k nárůstu počtu čtenářů u největšího počtu zařazených titulů.

MEDIA PROJEKT je „one currency“ výzkum čtenosti titulů českého periodického tisku a sociodemografické struktury jeho čtenářů. Ročně je dotazováno 25 000 respondentů vybraných kombinací náhodného a kvótního výběru proporcionálně z celého území České republiky. Jedná se o v evropském kontextu nadstandardní výzkum například z hlediska počtu respondentů připadajících na celkovou populaci či důsledného celoplošného pokrytí celého území a obcí všech velikostních typů. MEDIA PROJEKT je nejdéle probíhajícím mediálním výzkumem v ČR, který v letošním roce slaví 25 let od svého zahájení. Výzkum přitom prochází průběžným zkvalitňováním. Prezentované výsledky například zahrnují data získaná z dotazníků, jichž je v letošním roce již 15 % získáváno progresivní metodou webového dotazování CAWI.

Výsledky MEDIA PROJEKTU dlouhodobě potvrzují jak sílu tisku jako mediatypu, tak současně skutečnost, že tisk je médium, kterým je možno efektivně cílit reklamu na bonitní a inzertně atraktivní cílové skupiny spotřebitelů, jako jsou manažeři, řídící pracovníci a podnikatelé nebo například lékaři a pracovníci ve zdravotnictví, a to mužského i ženského pohlaví. Nadprůměrnými čtenáři deníků jsou totiž mimo jiné příslušníci firemního managementu a lidé rozhodující o finančních tocích. Čtenáři deníků se rovněž nadprůměrně rekrutují z vyšších vzdělanostních a socioekonomických tříd.

Další informace o dílčích výsledcích průzkumu Media Projekt jsou zájemcům k dispozici na webu profesní asociace Unie vydavatelů www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data.

Kontakt: 

Unie vydavatelů, z. s., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8,
tel.: 608 014 683, 222 329 730, e-mail: unie@unievydavatelu.cz, www.unievydavatelu.cz