Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Novinky z evropské legislativy

6. 11. 2019

Novinky z evropské legislativy

E-privacy

Dne 30. října předložilo finské předsednictví nový kompromisní návrh nařízení o e-Privacy pro další jednání pracovní skupiny pro telekomunikace. Text bohužel zůstává velmi problematický. Ve 20. bodě odůvodnění došlo k částečným změnám, které se pokoušely zvrátit břemeno, pokud jde o přístup podmíněný akceptováním cookie. Tento bod odůvodnění však stále ukládá všem provozovatelům médií povinnost poskytovat dvě nabídky, což je zásadně nepřijatelné. Nová formulace vychází z 43. bodu odůvodnění a může vést k ještě přísnějším výkladům. Tento nový text bude projednán ve čtvrtek 7. listopadu. Po tomto datu finské předsednictví rozhodne o dalších krocích.

Autorská práva

Dne 5. listopadu 2019 proběhlo druhé zasedání dialogu zúčastněných stran o článku 17. Tato schůzka je obzvláště důležitá, protože se mimo jiné zaměří přímo na odvětví tisku a zpravodajství. Komise bude stejným způsobem jako na prvním zasedání opět shromažďovat informace o současných postupech týkajících se spolupráce mezi nositeli práv a poskytovateli služeb sdílení obsahu online ve vztahu k obsahu chráněnému autorskými právy a také o zkušenostech příslušných uživatelů. Třetí a čtvrtá schůzka se budou konat 25. listopadu a 16. prosince 2019.

Elektronické důkazy

Návrh se opět dostal do legislativního projednávání. Jeho zpravodajka, poslankyně Evropského parlamentu Sippelová (S&D, DE), vydala svůj návrh zprávy a poslala jej k překladu. Měl by být rozeslán a projednán ve výboru LIBE v týdnu od 11. listopadu. Po diskusích ve výboru LIBE budou mít poslanci dva nebo tři týdny na předložení pozměňovacích návrhů. Koalicí mediálních asociací byly všem stínovým zpravodajům zaslány žádosti o schůzku s cílem předložit jejich pozměňovací návrhy. Evropský parlament bude pravděpodobně hlasovat o svém stanovisku k návrhu nejpravděpodobněji v prvním čtvrtletí roku 2020.

Nařízení o ekologickém označování pneumatik

Projednávání návrhu nařízení v trialogu je na dobré cestě. Jak stanoví postup, proběhnou tento týden 6. a 7. listopadu dva technické třístranné rozhovory (za účasti technického personálu všech tří evropských institucí). Nejaktivnější politické skupiny v diskusích jsou údajně Zelení, ECR a EPP. Zdá se, že zástupce iniciativy Renew Europe by mohl vzít do úvahy problémy, na které upozorňují vydavatelé. Evropské vydavatelské asociace se snaží přesvědčit Evropský parlament, aby při jednání s Radou považoval svůj text o reklamě za nepřekročitelnou hranici. Jednání budou pokračovat 12. listopadu politickým trialogem.

Digital Services Act

Dne 5. listopadu se uskutečnila na společném setkání pracovních skupin pro telekomunikace a pro hospodářskou soutěž první výměna názorů diskuse o koncepci návrhu Digital Services Actu připraveného Evropskou komisí. Přesná pravomoc týkající se tohoto spisu v Radě bude posouzena, jakmile Komise zveřejní svůj návrh, což se očekává do konce roku 2020. Mezitím EMMA / ENPA oslovila skupiny národních zástupců v Radě a vyzvala je, aby vzali v úvahu stanovisko vydavatelů. V Parlamentu mají v úmyslu převzít řizení projednávání návrhu výbory ITRE i IMCO.

Dezinformace

Dne 29. října zveřejnila Evropská komise při příležitosti prvního výročí od podpisu Kodexu o dezinformacích roční sebehodnocení signatářů (včetně Facebooku, Googlu, Microsoftu, Mozilly a Twitteru). Tyto zprávy budou podkladem pro práci Komise při hodnocení účinnosti Kodexu na začátku příštího roku. V úterý komisaři Gabrielová, Jourová a King ocenili dosavadní pokrok, ale také zdůraznili rozdílu mezery mezi platformami, pokud jde o rozsah opatření proti dezinformacím a rozsáhlost podrobnosti ve zprávách, které jsou podle nich celkově nedostatečné. Pokud by Komise na konci procesu posuzování považovala kodex za neúčinný, mohla by začít zvažovat zavedení regulačních nebo koregulačních opatření.

 

Plánovaná jednání:

7. listopadu: Pracovní skupina pro e-Privacy

8. listopadu: Kybernetická konference: Úloha EU v globální kybernetické politice

8. listopadu: CONNECT University druhé zasedání o potírání online dezinformací

 

Prohlášení týdne

30. října generální ředitel Twitteru Jack Dorsey oznámil, že společnost celosvětově zakáže veškerou politickou reklamu na Twitteru. Konečné podrobnosti o pravidlech, včetně uvedení výjimek - například reklamy na podporu registrace voličů budou stále povoleny - budou poskytnuty 15. listopadu, zatímco zákaz má vstoupit v platnost 22. listopadu. Rozhodnutí přichází uprostřed kritiky vůči údajné neochotě Facebooku zaujmout tvrdý postoj proti zneužívání politických sdělení. M. Zuckerberg se zpravidla odvolává na svobodu projevu, aby odůvodnil politiku své společnosti ohledně přípustnosti klamavých politických reklam.

Zdroj: EU Affairs Update for EMMA & ENPA members, číslo 5, 5. listopadu 2019