Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Mladší spotřebitelé konzumují méně médií než ti starší lidé

9. 9. 2019

Mladší spotřebitelé konzumují méně médií než ti starší lidé

Němci v současné době užívají médií sedm hodin denně. Ve věkové skupině do 30 let je to ale v případě internetu o hodinu méně. To jsou výsledky nedávné studie veřejnoprávních německých televizních  stanic ARD a ZDF.

202 minut videa, 186 minut audia, 54 minut textu - to vše činí 420 minut, které Němci průměrně denně tráví  v kontaktu s mediálním obsahem. Úžasné je, že mladší populace do 30 let přichází do kontaktu s médii o něco málo více než hodinu denně méně proti tomuto průměru. A to se děje i přesto, že tato věková skupina stále více inklinuje k nelineárnímu užívání televize a rádia. Toto jsou hlavní výsledky současné studie ARD / ZDF-Massenkommunikation Trends 2019, která byla realizována pro uvedené televizní stanice.

V celkové populaci v rámci konzumace video obsahu dominuje lineární televize s podílem 76 procent, zatímco audio obsah je nejčastěji konzumován prostřednictvím rozhlasu s podílem 79 procent. Naproti tomu obraz mediální konzumace je u dětí ve věku 14 až 29 let zcela odlišný: 357 minut denně obětují médiím, což je ale o dobrou hodinu méně ve srovnání s celou populací. Tráví také jen 33 procent svého času užívání videa sledováním lineárního televizního vysílání. Zbývajících 67 procent tvoří sledování odloženého televizního a video obsahu.

Analogicky se konzumace audia mezi mladšími ročníky posunula směrem k časově nezávislému používání. Zatímco 42 procent zvukového obsahu je stále klasicky konzumováno prostřednictvím rádia, 58 procent je posloucháno prostřednictvím streamování hudby, CD a podcastů.

V souladu s délkou užívání dochází také k posunu v denním dosahu jednotlivých kanálů mezi 14 až 29letými dětmi směrem k nelineárním médiím: v této věkové skupině dosahuje zásah lineární televize pouze něco přes třetinu (37%). Téměř stejně tolik sledovalo filmy nebo videa ve streamovacích službách a 22 procent na video portálech. V celkové populaci je však denní dosah lineární televize stále na 67 procentech, zatímco při sledování filmů a videí se pouze 14 procent přikloní k streamovacím službám a 7 procent k video portálům.

Zásah lineárních médií u mladších věkových skupin klesá

V sektoru audia dosahují osoby mladších 30 let stejné úrovně, pokud jde o každodenní poslech rozhlasu a konzumaci nelineární hudby. Streamovací služby s rozsahem 30 procent jsou ale stále populárnější. S podílem 6 procent jsou podcasty užívány touto skupinou dokonce dvakrát více než v celkové populaci, ze které je 71 procent stále zasahováno klasickým rozhlasem.

„Současné výsledky znovu potvrzují, že musíme uživatelům v digitálním prostoru poskytnout individuální přístup a jim přizpůsobený obsah,“ řekl Thomas Bellut, ředitel ZDF a předseda mediální komise ARD / ZDF. "Jsme na správné cestě, ale konkurence se streamovacími službami stále roste, takže také pracujeme na usnadnění přístupu k naší knihovně v televizích."

Studii ARD / ZDF-Massenkommunikation Trends 2019 provedla od konce ledna do poloviny dubna 2019 výzkumná agentura Kantar. Na celém území Německa bylo dotazováno celkem 2000 německy mluvících osob ve věku 14 a více let.

 

Zdroj: WAN-IFRA Executive News Service, 9. září 2019