Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Připomínkové řízení k návrhu novely tiskového zákona - výzva vydavatelům

16. 5. 2019

Připomínkové řízení k návrhu novely tiskového zákona - výzva vydavatelům

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo připomínkové řízení k návrhu novely tiskového zákona 46/2000 Sb. a některých dalších zákonů. Novela se týká povinných výtisků. Jejím smyslem je zahrnout do okruhu „povinných výtisků“ i některé formy digitálně šířených publikací. Novela se týká nejen novin a časopisů, ale také knih a další tištěné produkce. Ministerstvo novelou reaguje na novelou na skutečnost, že je v současné době stále větší část kvalitního a kulturně významného obsahu publikována jen digitálně. Tento obsah by měl být také adekvátním způsobem knihovnicky zpracován a archivován.

Všechny materiály související s novelou, včetně textu tiskového zákona s promítnutím navržených změn, jsou k dispozici na webové adrese https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBBXEMCL0.

Unie vydavatelů bude připravovat připomínky vydavatelského odvětví k návrhu novely. Formulací připomínek se bude zabývat Rada pro mediální právo Unie vydavatelů. Vyzýváme touto cestou vydavatele, kteří nejsou v Radě pro mediální právo zastoupeni, aby se s návrhem novely seznámili a zaslali Radě své případné připomínky a podněty.

Připomínky posílejte prostřednictvím kanceláře Unie vydavatelů na adresu unie@unievydavatelu.cz. Prosíme Vás o zaslání připomínek nejpozději do 23. 5. 2019, aby mohly být zapracovány do celkového stanoviska Unie vydavatelů, které musí být podáno do 321. 5. 2019, kdy připomínkové řízení končí.

Zdroj: vlastní zpráva