Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Čtenost kanadských novin dosáhla historického maxima

14. 5. 2019

Čtenost kanadských novin dosáhla historického maxima

Sedmá výroční zpráva Newspapers 24/7 potvrzuje, že 88% Kanaďanů čte noviny každý týden, což je nejvyšší počet od zahájení realizace studie v roce 2012.

V rámci pokračující diskuse a debaty o stavu kanadských médií, sedmá výroční zpráva Newspapers 24/7 (každoroční benchmark četnosti kanadských novin prováděný agenturou Totum Research pro národní asociaci vydavatelů novin News Media Canada) zjistila, že čtenost kanadských novin je nyní historicky nejvyšší. Podle průzkumu, který byl proveden v únoru letošního roku, 88 % Kanaďanů čte noviny, a to buď v tištěném, nebo digitálním formátu, nejméně jednou týdně, což představuje nárůst o tři procenta ve srovnání s prvním výzkumem, které proběhl v roce 2012.

Vzhledem ke zvýšené míře globální nedůvěry jsme svědky jasné a trvalé přitažlivosti spolehlivého podávání zpráv, které poskytují právě noviny,“ řekl Bob Cox, předseda News Media Canada. „Noviny jsou i nadále zdrojem důvěryhodných, kvalitních a nezávislých zpráv v tištěných i digitálních formátech.“

Není překvapením, že počet čtenářů digitálních novin se meziročně stále zvyšuje: zpráva z roku 2019 uvádí, že 83% čtenářů novin přistupuje alespoň k některým částem novinového obsahu online. Zajímavé však je, že většina těchto čtenářů používá digitální obsah k doplnění - nikoli nahrazení - tiskového vydání novin. Celkem 52% čtenářů novin čte obsah novin z tištěných i online zdrojů.

„Letošní výzkum jasně ukazuje, že jak tiskové, tak digitální novinové prameny hrají v životě Kanaďanů jedinečnou a výjimečnou roli,“ řekl Claude Heimann, prezident agentury Totum Research. „Je například jasné, že lidé rádi začínají svůj den s rozsáhlým a důkladným zpravodajstvím tištěných novin a poté v průběhu dne se informují o hlavních nových zprávách pomocí digitálních technologií.“

Zpráva potvrzuje, že větší část čtení tisku na papíře se odehrává na začátku dne, zatímco digitální čtení je průběžnější po celou dobu od rána do noci.

Nakonec se výzkum konkrétně zaměřil na novinové čtenářské návyky mladších Kanaďanů. A zatímco milleniáni jsou obviňováni, že způsobili smrt všeho možného, od majonézy až po obchodní domy, zdá se, že noviny se této kletbě vyhýbaly: 88% milleniánů čte noviny každý týden, a to především prostřednictvím mobilních telefonů.

Více informací o studii Newspapers 24/7 je k dispozici na webové stránce News Media Canada.

Zdroj: WAN-IFRA Executive News Service, 13. května 2019