Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Představen evropský akční plán proti dezinformacím

6. 12. 2018

Představen evropský akční plán proti dezinformacím

Evropská komise představila 5. prosince 2018 akční plán proti dezinformacím. Plán souvisí s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 a řadou celostátních a místních voleb, které proběhnou v členských zemích EU v roce 2020. Cílem plánu je prohloubit boj proti dezinformacím v Evropě i jinde.

Plán vznikl v úzké spolupráce komisařky pro právo, práva spotřebitelů a rovnost pohlaví Věry Jourové a komisaře pro bezpečnost Unie Juliana Kinga a komisařky pro digitální ekonomiku a společnost Mariye Gabrielové. Plán se zaměřuje na čtyři oblasti s cílem vytvořit efektivní schopnost EU a posílit spolupráci mezi členskými zeměmi Evropské unie.

Mezi tyto čtyři oblasti zaměření plánu patří:

  • Zlepšení vyhledání a rozpoznání: Význačným počtem specializovaných pracovníků a nástrojů pro analýzu dat budou posíleny pracovní skupiny pro strategické komunikace a centrum proti hybridním útokům v rámci EEAS – European External Action Service i delegace EU v sousedních zemích.
  • Koordinovaná odpověď: V rámci institucí EU a členských států bude zřízen specializovaný systém rychlého varování, který usnadní sdílení údajů a hodnocení dezinformačních kampaní a varuje před hrozbami dezinformace v reálném čase.)
  • Online platformy a průmysl: Signatáři Kodexu by měli co nejrychleji a účinněji plnit z něj vyplývající závazky a zaměřit se na akce, které jsou naléhavé pro evropské volby v roce 2019.
  • Zvyšování povědomí a posílení povědomí občanů: Kromě cílených osvětových kampaní budou orgány EU a členské státy podporovat mediální gramotnost prostřednictvím specializovaných programů.

Další postup při prosazování akčního plánu bude následující:

  • Evropská komise a její vysoký představitel vypracují a provedou opatření stanovená v akčním plánu v úzké spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem.
  • S ohledem na termín konání evropských voleb bude systém rychlého varování zřízen do března 2019, což bude doplněno o další posílení příslušných zdrojů.
  • Signatáři kodexu budou muset Komisi předložit první informace o implementaci plánu do konce roku 2018, které Komise následně zveřejní v lednu 2019. Od ledna do května budou muset online platformy podávat Komisi zprávu měsíčně. Komise také provede v průběhu prvních 12 měsíců komplexní hodnocení provádění kodexu. Pokud by se provádění a dopady kodexu činnosti ukázaly jako neuspokojivé, může Komise navrhnout další opatření, včetně regulačního charakteru.

Text akčního plánu je k dispozici v angličtině zde.

Zdroj: vlastní zpráva na základě informace EMMA/ENPA