Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Přijetí krátkodobého návrhu o sazbách DPH pro elektronické publikace

13. 11. 2018

Přijetí krátkodobého návrhu o sazbách DPH pro elektronické publikace

Dne 2. října 2018 dosáhly členské státy EU během schůzky ECOFINu politické dohody o návrhu, který umožňuje členským státům sladit sazby DPH pro digitální publikace se sazbami, které stanoví pro publikace tiskové, pokud je pro tiskové publikace platný režim výhodnější.

V návaznosti na to musel být text ověřen právníky-lingvisty ještě předtím, než byl oficiálně přijat výborem ECOFIN na jednání dne 6. listopadu 2018.

Směrnice umožní členským státům, které si to přejí, uplatňovat snížené sazby DPH i na elektronické publikace. Super snížené (méně než 5%) a nulové sazby budou povoleny pouze pro členské státy, které již tyto sazby používají pro fyzické publikace.

Nyní musí být přijaté znění textu zveřejněno v Úředním věstníku EU. EMMA / ENPA je v neustálém kontaktu s Radou a očekává, že obdrží konkrétní datum zveřejnění. Podle sekretariátu Rady bude text zveřejněn nejpozději tento nebo příští týden.

Směrnice poté vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Další kroky:

listopad 2018: Zveřejnění textu směrnice v Úředním věstníku EU.

prosinec 2018: Novela směrnice vstoupí v platnost.

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update // vydání 30 // 12. listopadu 2018