Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
12. 4. 2019  |  15.19
Domácí stránka  | Aktuality  | Poslední výsledek pracovní skupiny FREMP o ochraně whistleblowerů

Poslední výsledek pracovní skupiny FREMP o ochraně whistleblowerů

Diskuse na posledním jednání pracovní skupiny FREMP Rady 19. října se zaměřilo na návrhy členských států na doplnění předlohy směrnice o ochraně whistleblowerů.

Revidované znění textu předsednictví se snaží o zachování původního materiálu Evropské komise beze změny v článku 1 jmenovitě uvedených oblastí evropské politiky a omezení možnosti jejich rozšíření. Zdá se proto, že pozice Rady se přiklání směrem k podlomení potřebné ochrany.

EMMA / ENPA jsou znepokojeny existujícím vyčerpávajícím seznamem oblastí, kterých se má týkat porušování unijního práva. Ve skutečnosti by omezení  oblastí, kterých se má týkat aplikace směrnice nepochybně přispělo k zúžení efektivní ochrany informujících osob. Ve skutečnosti by to mělo opačný účinek.

Přesto pozitivní výsledky zahrnují personální stránku směrnice, neboť civilní úředníci by měli být zahrnuti pod ochranu článku 2 (a). Kromě toho byla posílena pozice zprostředkovatelů, jako jsou profesní asociace.

Byly zahrnuty i jiné drobné strukturální změny, jako například změna článku 13 o podmínkách ochrany whistleblowerů podle nového článku 12bis.

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update // vydání 29 // 5. listopadu 2018