Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
24. 5. 2019  |  20.00
Domácí stránka  | Aktuality  | Program Kreativní Evropa: některé nové změny

Program Kreativní Evropa: některé nové změny

Dne 9. října se EMMA - ENPA zúčastnily setkání o novém návrhu týkajícím se médií v rámci Víceletého finančního rámce. Hostitelem jednání byla jednotka pro audiovizuální a mediální politiku, která odpovídá za dokumentaci v rámci generálního ředitelství Connect.

Víceletý finanční rámec se v současné době projednává v Parlamentu a v Radě. Třetí část programu Kreativní Evropa, zejména meziodvětvová část, by poskytla nové prostředky pro zpravodajská média. Tato iniciativa je v kontrastu s rozpočtovými škrty v rámci programu Kreativní Evropa silným signálem podpory pro vydavatelský sektor. Z tohoto důvodu je meziodvětvová složka jediným návrhem na zvýšení rozpočtu (+ 3,4%).

Granty budou přiděleny na základě projektového přístupu, přičemž se zohlední význam těchto projektů na evropské úrovni. Příjemce zviditelní původ prostředků a zajistí informovanost o financování s využitím loga Kreativní Evropa.

Podle Návrhu Evropské komise zahrne financování 3 kategorie projektů: pluralita a svoboda médií; projekty, které posilují přeshraniční spolupráci a projekty zvyšující mediální gramotnost.

Návrh je v současnosti diskutován v Evropském parlamentu a Radě.

Dne 26. října zveřejnila zpravodajka programu Kreativní Evropa, poslankyně Evropského parlamentu Silvia Costa z Výboru pro kulturu, předlohu zprávy o návrhu, která nově zavádí pozitivní pozměňovací návrhy z hlediska rozpočtu. Zpráva dále zdůrazňuje význam svobody projevu a informací, jakož i význam pluralismu médií s cílem posílit kritické myšlení mezi občany EU.

V listopadu bude v Radě pravděpodobně přijat společný přístup k tématu.

V dubnu 2019 se bude o návrhu hlasovat na plenárním zasedání Evropského parlamentu.

Podle Komise trialogová jednání začnou pod finským předsednictvím a s novým Evropským parlamentem a Komisí.

Během setkání Komise zdůraznila, že změny v příští legislativě, stejně jako nová Komise, budou zaměřeny proti novým mediálním inciativám a kultuře obecně.

Proto musí obhajoba ze strany vydavatelů začít již teď.

EMMA-ENPA nadále sledují tento návrh a budou se účastnit příští schůzky zainteresovaných stran pořádané Komisí v lednu roku 2019. Asociace také svými tweety podpořily vyjádření paní Silvia Costa.

EMMA-ENPA hledá také příspěvky členů do tohoto programu a specifické nápady, které by se mohly stát projekty v tomto gigantickém programu.

Další kroky:

únor 2019: plánované hlasování ve výboru CULT

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update // vydání 29 // 5. listopadu 2018